Guide til ulike miljømerker

6min å lese30/07/2021

Det finnes en rekke forskjellige miljømerker, og de har ulik betydning. I denne artikkelen tar vi for oss noen av miljømerkene som finnes på det europeiske markedet og forklarer hva de betyr.

Oversikt over miljømerker

Resirkulerbar

Disse pilene, som er basert på den matematiske figuren Möbiusbånd, er det mest kjente miljømerket innen emballasje i Europa. I en undersøkelse i 2020 svarte 86% av forbrukerne at de kjente igjen denne logoen som et tegn på at emballasje er resirkulerbar.

Tallet inne i loopen indikerer prosentandelen resirkulert materiale som sluttproduktet er laget av. Logoen ble designet på slutten av 1970-tallet av amerikanske Gary Anderson, og brukes nå over hele verden som et symbol for resirkulering.

Resirkulerbar

Dette symbolet, som er en variant av det samme merket, viser at emballasjen eller produktet er fullt resirkulerbart. Denne varianten brukes hovedsakelig på emballasje av papir eller papp.

RESY

RESY-symbolet kan du finne på emballasje av papir eller papp fra Tyskland. Det garanterer at emballasjen er laget av resirkulert materiale og kan resirkuleres etterpå. Tallet under pilene angir et nummer på produsenten eller leverandøren.

PET

Dette symbolet brukes i resirkulerbar plastemballasje. Tallet indikerer hvilken type plast emballasjen er laget av. Det kan hjelpe forbrukerne til riktig kildesortering, noe som bidrar til bedre resirkulering.

Se en oversikt over ulike typer plast på RAJAs nederlandske blogg:

I tillegg til de nevnte merkene basert på Möbiusbånd-symbolet er det mange andre offisielle logoer og symboler som sier noe om de miljøvennlige egenskapene til emballasje. De viktigste er:

EU Ecolabel (EU-blomsten)

Dette er et kvalitetsmerke som EU har tildelt produkter som er bedre for miljøet – uten å ofre kvalitet. På grunn av de svært strenge kravene kan bare 10% til 20% av produktene på det europeiske markedet bære denne etiketten. Eksempler på dette hos RAJA er vårt tørkepapir og kopipapir.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, etablert av Nordisk ministerråd. Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. 94 % av den norske befolkningen kjenner til Svanemerket (2014). En vare eller tjeneste som er svanemerket, har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Blant RAJAs produkter som er svanemerket, er våre papirkonvolutter.  

Frøplantelogoen

Denne logoen er utviklet av av Europeisk Bioplast, paraplyorganisasjonen til bioplastprodusenter. Produkter med denne etiketten kan komposteres, men bare under industrielle forhold*. Frøplantelogoen er bare gyldig når lisensinnehaverens kode også er nevnt. Den starter alltid med bokstaven P, etterfulgt av 4 sifre.

OK Compost

Merket OK Compost fastslår at et produkt er 90% nedbrytbart og blir til kompost (innen 6 måneder). Begrepet «INDUSTRIAL» betyr at kompostering bare er mulig i industrielle forhold. Denne etiketten er bare gyldig når lisensinnehaverens kode også er nevnt. Den starter alltid med bokstaven S, etterfulgt av 4 sifre. Med samme kode kan du få tilleggsinformasjon om produktet via TÜV-nettsiden.

OK Compost Home

Denne logoen brukes til produkter som du kan kompostere selv hjemme. Derav ordet ‘HOME’. De aktuelle produktene må være minst 90% nedbrytbare (innen 6 måneder) og må ikke inneholde rester av tungmetaller. Denne etiketten er bare gyldig når lisensinnehaverens kode også er nevnt. Denne koden starter alltid med bokstaven S, etterfulgt av 4 sifre. Med samme kode kan du få tilleggsinformasjon om produktet via TÜV-nettsiden.

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC er en organisasjon som sikrer at skogene forvaltes globalt på en ansvarlig måte. FSC har samme sett med regler over hele verden. Emballasje av papir eller tre kan bære denne logoen hvis de er minst 70% laget av sertifisert materiale. RAJA har dette merket på våre postesker, eksportkasser og papirkonvolutter.

PEFC

PEFC står for Program for godkjenning av skogsertifisering. Produkter med denne logoen er minst 70% laget av papir eller tre som kommer fra ansvarlig forvaltede skoger. Den skiller seg fra FSC-logoen fordi sertifiseringen gjøres på grunnlag av ISO-standarder.

ALU

Dette symbolet bekrefter at det er resirkulerbar aluminium i produktet. Noen ganger sier pilen inni ganske enkelt «AL», som er den kjemiske betegnelsen for aluminium. Dette er en frivillig brukt logo som ikke sier noe om andelen resirkulert aluminium i emballasjen.

Metal recycles forever

Dette merket betyr at emballasjen (helt eller delvis) er laget av resirkulerbart metall. Magneter gjør at denne emballasjen kan sorteres ut av avfallet og smeltes ned i nye sluttprodukter. Logoen er utviklet og kontrollert av organisasjonen Metal Packaging Europe.

Trimansymbolet

Trimansymbolet (øverst til venstre i bildet) stammer fra en fransk lov og viser at emballasjen kan resirkuleres. I tillegg viser den hvilken del av emballasjen som kan resirkuleres og hvordan forbrukeren skal sortere dette materialet.

NF environnement

Dette er et fransk merke for bærekraftige produkter (introdusert i 1991). Det garanterer at produksjonen utføres på en miljøvennlig måte, uten at det går på bekostning av kvaliteten på sluttproduktet. Merket forvaltes av Association française de normalisation (AFNOR), den franske organisasjonen som er ansvarlig for standardisering.

Blå engel

Der Blauer Engel er et tysk merke for miljøvennlige produkter, introdusert i 1978. Etiketten garanterer at de aktuelle produktene og/eller tjenestene er miljøvennlige. Etiketten er nedfelt i tysk lov og er ansvaret til det tyske miljøverndepartementet.

Hvorfor bør du miljømerke emballasjen din?

Miljømerking bidrar positivt til din kundeopplevelse, merkevare og bedriftens omdømme. Det handler om å oppfylle kundens forventninger. Kundene bli mer og mer bevisst på miljøpåvirkningen av produktene de kjøper og emballasjen de er pakket inn i. Ved å merke emballasjen med miljømerker som kundene kjenner, gjør du det lettere for kunden å ta riktige valg.

En europeisk undersøkelse gjennomført av DS Smith bekrefter at bærekraft er avgjørende for forbrukernes beslutninger. Nedenfor er noen av resultatene oppsummert:

  • 64% av forbrukerne er villige til å handle andre steder hvis det brukes mindre emballasje der
  • 29% av forbrukerne sluttet å kjøpe et merke hvis emballasjen ikke var bærekraftig nok
  • 38% av forbrukerne tar hensyn til emballasjeetiketter når de kjøper fra en fysisk butikk

En annen forbrukerundersøkelse fra 2018 viste at 52% av europeiske kunder aktivt leter etter produkter som er pakket på en miljøvennlig måte. Det kan imidlertid være vanskelig for forbrukeren å avgjøre hvor bærekraftig emballasje egentlig er. Miljømerker er dermed et viktig hjelpemiddel for å gjøre det riktige valget.

Videre viste den samme studien at bare 9% av europeiske forbrukere anser plast som en miljøvennlig form for emballasje. Imidlertid glemmer mange forbrukere at det også er mye resirkulert plast i omløp i dag.  

Ved bruke miljømerker på emballasjen din, gir du kundene nyttig informasjon. Det setter de pris på! 

Vil du vite mer?

Sjekk ut noen tips til miljøvennlig emballasje her, eller ta kontakt med RAJAs emballasjespesialister på telefon 22 51 40 00 eller post@rajapack.no.

Se også RAJAs miljøvennlige emballasjeprodukter.

Mest leste temaer