Hvordan blir emballasjeåret 2022?

6 min å lese 27 januar 2022

Vi er inne i et nytt år og det er naturlig å se på hvilke emballasjetrender vi tror vil prege 2022. For å belyse dette temaet har vi i RAJA tatt en prat med Kari Bunes, administrerende direktør i Emballasjeforeningen.

Hun forteller at interesseforeningen ser noen store trender som vil prege emballasjebransjen i 2022, og fellesnevneren er miljø. – For det første må emballasjen være bærekraftig og ha lavt miljøfotavtrykk. Videre må emballasjen være resirkulerbar og/ eller må kunne gjenbrukes. Og helst skal emballasjen også være laget av resirkulerte materialer, forteller Kari Bunes.

Kari Bunes, adm.dir i Emballasjeforeningen

– Det begynner å bli noen år siden hvalen ble funnet med magen full av plast på Sotra, men siden har vi stadig vært vitne til plast som havner på avveie i naturen. Mange begynte å etterspørre alternativer til plastemballasje, og det har gitt et stort oppsving for fiberbasert emballasje, sier Bunes.

Monica Vigsnes Lie, daglig leder i RAJA, er enig i Bunes’ beskrivelse av trendene. – Vi opplever at våre kunder blir stadig mer miljøbevisste, forteller Vigsnes Lie. – Dette er ingen ny trend, men vi har lenge sett en dreining over fra plast til papir som emballasje, og trenden fortsetter. Papiremballasjen skal helst også være resirkulert, og det henger nok også sammen med at kvaliteten på resirkulert papiremballasje blir stadig bedre, slik at kundene etter hvert har fått gode erfaringer med denne emballasjen.

Se noen eksempler på RAJAs miljøvennlige emballasje her

EU og forbrukere er viktige pådrivere

De siste årene har det kommet nye krav fra EU om økt materialgjenvinning av emballasjematerialer og økt gjenbruk av resirkulerte emballasjematerialer, forteller Kari Bunes. – 50 prosent av plastemballasjen skal materialgjenvinnes i 2025 og 55 prosent i 2030, fortsetter hun. – Disse målene har ført til økt etterspørsel etter resirkulert plast som kan blandes inn i nye plastemballasjematerialer. Det tok litt tid før leverandørene kunne tilby resirkulert plast av god nok kvalitet, men i det siste har flere aktører tilbudt dette på markedet i Norge og Skandinavia. Ved å bruke husholdningsplast som er samlet inn i lukket sløyfe eller er resirkulert ved kjemisk gjenvinning, får man såpass god kvalitet at den resirkulerte plasten er godkjent i matkontakt og kan brukes i nye produkter.

– I RAJA opplever vi at enkelte bedriftskunder, spesielt nettbutikker, er skeptiske til å bruke papiremballasje som eksempelvis e-handelsposer i papir, forteller Monica Vigsnes Lie. – Likevel etterspør kundene papir, siden de kjenner et press fra forbrukerne. Da setter kundene pris på å få vite at det finnes løsninger som e-handelsposer i resirkulert plast eller poser lagd av biomateriale, fortsetter hun.

Monica Vigsnes Lie, daglig leder i RAJA Norge

RAJAs erfaring er at det er forskjell på hva forbrukeren vil ha og hva nettbutikkene ønsker å bruke. Ofte er nettbutikkene mest opptatt av å få varen trygt frem med den beste løsningen, enten den er i plast eller papir. Imidlertid er forbrukerkraften sterk, og dette påvirker de løsningene nettbutikkene etterspør. Vi får ofte forespørsler etter informasjon og bevisstgjøring rundt valg og bruk av emballasje. Her kan og vil vi i emballasjebransjen bidra med kunnskap til markedet om hva som er de beste løsningene, sier Monica Vigsnes Lie. 

Plastforbud ikke aktuelt

I Emballasjeforeningen følger vi med på utviklingen i andre land, forteller Kari Bunes. – Frankrike har forbudt plastemballasje til frukt og grønt fra årsskiftet, og noen tror at dette også kan bli en trend andre steder.  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var imidlertid raskt ute med å slå fast at et slikt forbud ikke er aktuelt i Norge, da det kan føre til økt matsvinn, noe som er et enda større miljøproblem.

Norske forskere er enige med Barth Eide i at et forbud ikke er å anbefale i Norge, men de tror likevel at tiltaket kan fungere godt i det franske markedet. Dette viser at det ikke finnes ett fasitsvar med to streker under på spørsmålet om hvilken emballasje som er mest bærekraftig.

I Sverige har stadig flere aktører begynt å tilby panteordninger på brukt matemballasje, og trenden har nå også kommet til Norge. Merkevaren Lofoten tilbyr nå pant på aluminiumsemballasje for Makrell i tomat. Boksene leveres hjemme i egen kildesortering eller på nærmeste gjenvinningsstasjon. Panten administreres med en app.

Økte priser bidrar til effektivisering

Grunnet knapphet på råvarer har prisen på både plast- og papiremballasje steget de siste årene. RAJA opplever at dette bidrar til mer fokus på effektivisering av emballasjebruken, forteller Monica Vigsnes Lie. Eksempelvis har produkter som sparer tid, som esker med automatbunn, blitt stadig mer populære. Esker med dobbel limstripe, som gjør det enkelt for forbrukerne å sende varer i retur i samme eske, har også blitt mer og mer vanlig. Dette er god kundeservice samtidig som det sparer forbrukeren for å finne returemballasje. Videre er det viktig for nettbutikker å fylle eskene helt opp slik at man ikke betaler for å sende luft, forklarer Vigsnes Lie.

Forskning og innovasjon øker

De siste årene har det blitt forsket mer på alternative emballasjematerialer og metoder som øker bærekraften i alle ledd i verdikjeden. Circular Packaging Cluster, hvor Emballasjeforeningen er formell eier, er nå med i et nytt samarbeid med blant andre NMBU, Norner og Bellona som skal gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser. Forskningsvolumet i Emballasjeforsk var på over 100 millioner kroner i 2021. De siste 10 årene har veksten vært på over 100 prosent.

Kari Bunes i Emballasjeforeningen minner om at før hvalen var mye av emballasjefokuset rettet mot det som skjer før emballasjen ender som brukt. Det er også der emballasjens viktigste funksjoner ligger, nemlig å ivareta produkter og informere. Også RAJA merker at kundene etterspør emballasje som gjenspeiler bedriftens ståsted, og ikke bare har nytteverdi. – Spesialtilpasset emballasje ser vi at det kommer mer og mer av, forteller Monica Vigsnes Lie. – Logo, slagord og verdier skal synes på og inni emballasjen. «Unboxing» er ikke bare en trend i sosiale medier, det har blitt en viktig del av kundeopplevelsen. Stadig flere forstår hvilken rolle emballasjen kan spille i å kommunisere merkevaren og de verdiene bedriften står for. Her bruker mange muligheten til å kommunisere bærekraft, avslutter hun.

Se RAJAs utvalg av miljøvennlige emballasje her.

Vil du ha råd om hvordan velge mer miljøvennlig emballasje? Kontakt RAJAs kundesenter på post@rajapack.no eller telefon 22514000.

Mest leste temaer