Hvilke innovasjoner innen logistikk kommer frem mot 2050?

4 min å lese 08 juli 2023

Hvis du har fulgt med på utviklingen som har skjedd på lager- og logistikkområdet de siste årene, har du nok lagt merke til at innovasjonstakten har vært meget høy. Ny teknologi utvikler seg i et kraftig tempo, og lager blir stadig mer automatiserte. På mange måter er fremtidens lager allerede her, og samtidig jobbes det stadig videre for å gjøre lager- og logistikkverden mer innovativ, mer effektiv og enda bedre rustet for å møte morgendagens utfordringer.

Hvilken ny lovgivning, teknologier og trender vil påvirke fremtidens lager innen 2050? Hvordan vil disse innovasjonene påvirke din konkurranseevne og dine nåværende prosesser? I denne artikkelen får du en del spådommer.

 

Fremtidens lager i sammenheng med urbanisering

Den første utfordringen logistikkbedriftene står overfor i årene fremover er å oppnå null netto nedbygging av landområder. EUs klimalovverk forhindrer at nye arealer bebygges, uavhengig av hvilken type aktivitet som er tenkt.

Også i Norge er det en utfordring at landbruksjord bygges ned, og derfor har vi en jordlov. Jordloven har som formål å legge til rette slik at arealressursene i Norge brukes på beste måte for samfunnet, og det er strenge regler for å omregulere nye områder. Du kan lese mer om temaet i denne artikkelen.

Lovverket vil kreve at lagre utnytter plassen best mulig, blant annet ved å designe bygg i flere etasjer.

Det er også en trend at lagre stadig flytter nærmere byområder, og det jobbes stadig for å utvikle mer hensiktsmessige prosesser for vareleveranser i byer. Det er et mål om nullutslipp kombinert med høy effektivitet, og dette er en av årsakene til at lagre flyttes nærmere forbrukerne.

Mot mer digitalisering på lageret

Digitale logistikkinnovasjoner, som allerede er i gang på mange lagre, har en rekke fordeler. Digitalisering kan hjelpe på komplekse logistikkoperasjoner og -håndtering, begrense menneskelige feil, øke produktiviteten til logistikkteam og gjøre forsyningskjeden mer skalerbar.

For å oppnå slike gevinster er en rekke teknologier på vei inn i fremtidens lager:

  • Roboter, som kan integreres i alle faser av forsyningskjeden: under varepåfylling, under ordreforberedelse og helt frem til forsendelse av varer.
  • Mekanisering. Dette gir støtte til logistikkoperatører i lagerstyring og plukk, og muliggjør større sporbarhet av produkter på lageret.
  • The Internet of Things (IoT), som gjør at lagerdata kan samles inn og brukes i programvareløsninger for å hjelpe folk til å jobbe bedre og mer effektivt. Flere av disse logistikkinnovasjonene er allerede godt etablert og tatt i bruk i innovative varehus.

På RAJAs distribusjonssenter utenfor Paris er en rekke digitale innovasjoner innført, les mer om dette her.

 

Miljø og logistikk: en grønnere fremtid

Logistikkinnovasjoner har også ofte et mål om å gi en miljøgevinst. I fremtiden vil bedrifter bli tvunget til å tenke mer og mer på sin logistikk- og forsyningskjedestrategi i form av miljøansvar.

Lovverket stiller allerede krav og vil bli stadig strengere, og forbrukernes forventninger på dette området vil følge samme trend. Fokuset på miljøansvar vil påvirke en rekke aspekter ved daglig logistikkstyring, spesielt:

  • Utformingen av lagre, som vil måtte overholde stadig mer avanserte miljøstandarder (spesielt når det gjelder energisparing og bærekraft).
  • Ordreforberedelse og pakking, som allerede har og i økende grad vil ha innvirkning på den miljøansvarlige kundeopplevelsen kundene dine forventer. Her er emballasjebruk et viktig element, og for å ta mest mulig miljøansvar bør du sette deg inn i hvilke miljøvennlige emballasjeløsninger som passer best til dine produkter.

Se et utvalg av RAJAs miljøvennlige produkter her.

Transporten av produktene dine, med godstransport som må bevege seg mot null-karbon.

Dette er faktorer som krever at dagens logistikkorganisasjon går gjennom prosessene sine for å bevege seg mot grønn logistikk.

 

Hvilken rolle vil mennesker spille i fremtidens lager og logistikk?

Logistikksektoren har i flere år stått overfor rekrutteringsproblemer. Lagerjobbene blir ofte sett på som lite attraktive og har et dårlig rykte, fordi de blir sett på som krevende og fysisk tunge.

Sett i lys av dette, og med robotisering, mekanisering og automatisering som vil øke i styrke, er det naturlig å spørre hvilken plass mennesker vil ha i fremtidens lager. Vil vi se en drastisk reduksjon i antall personer som jobber på lager, og vil mennesker bli erstattet med teknologi?

Vår spådom er at fremtidens lager vil ha færre ansatte, men det vil alltid være behov for mennesker.  Det vil bli stadig viktigere for arbeidsgivere innen logistikk å gjøre lageret til en attraktiv arbeidsplass. Dette kan oppnås ved å oppgradere kompetansen til operatørene i møte med logistikkinnovasjoner, og ved å tilby gode og trygge arbeidsforhold.

Mest leste temaer