7 tips for mer bærekraftig logistikk

7 min å lese 21 februar 2024

Ønsker du å få en mer bærekraftig logistikkstrategi? Det er mange momenter å ta hensyn til. Blant annet må du tenke på bedriftens vekst, de miljøutfordringene som er knyttet til forsyningskjeden din, og aktørene som er involvert. Det er også viktig å huske på at bærekraft handler om mer enn miljø, det dreier seg også om økonomiske og sosiale forhold.

For å hjelpe deg på vei, får du her 7 tips for mer bærekraftig logistikk i din bedrift.

 

#1: Innfør en ansvarlig innkjøpspolicy

Målet med dette er å utvikle en forsyningskjede som bidrar til bærekraftig utvikling. Et tiltak du bør vurdere er å velge kortreiste varer eller lokale leverandører. Du bør også gjøre en kartlegging av leverandørene dine for å finne ut hvilke miljøforpliktelser de påtar seg og hvordan de arbeider med bærekraft.

Er din bedrift stor nok til å være omfattet av Åpenhetsloven, må du også gjennomføre en aktsomhetsvurdering knyttet til hvorvidt det er en risiko for at egen virksomhet og/eller leverandørkjeden bidrar til menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold.

 

#2: Gå gjennom emballasjebruken

I logistikkprosessene dine er emballasje utvilsomt et av de enkleste områdene å gjennomføre tiltak for å redusere bedriftens belastning på miljøet.

For å komme i gang, start med å redusere tomrom i pakkene dine. Det er lite miljøvennlig å sende luft, det gir plass til færre pakker på hver bil og fører til unødvendig bruk av råvarer. Og ikke minst fører det til høyere fraktkostnader hvis du blir fakturert etter volumvekt. Lær mer om hva volumvekt er i denne tidligere artikkelen.

Så pass på å velge emballasje som er best mulig tilpasset størrelsen og vekten på varene dine. Et eksempel på smart emballasje er esker med variabel høyde, som tilpasser seg størrelsen på varene som er oppi.

eske med variabel høyde gir bærekraftig logistikk
Esker med variabel høyde tilpasser seg størrelsen på produktene dine

Husk også å velge miljøansvarlig emballasje. Dette er avgjørende for bærekraftig logistikk. Miljøansvarlig emballasjebruk er viktig for å gi kundene dine en god kundeopplevelse og bidra til at du er konkurransedyktig.

Vi anbefaler deg å ta en titt på RAJAs 5 emballasjeprinsipper. Her kan du finne inspirasjon til å finne emballasje som er bedre for miljøet.

De 5 emballasjeprinsippene går ut på å:

 • Redusere: Du kan redusere forbruket av emballasje ved å holde vekten og volumet på emballasjen til et minimum som er nødvendig for å gi god produktbeskyttelse. For eksempel kan du bruke emballasje med integrert beskyttelse, som polstrede papirkonvolutter.
 • Gjenbruke: RAJA tilbyr flere typer emballasje som er designet for å lett kunne brukes på nytt. Eksempler er returemballasje, gjenbrukbare plastpaller eller stablebare plastkasser i stedet for pappesker til oppbevaring.
 • Erstatte: For å ta vare på miljøet må vi erstatte emballasje som er ikke-resirkulerbar eller har stor miljøpåvirkning med miljøansvarlige alternativer. Her finnes det mange innovative nye produkter å velge mellom, eksempelvis boblefolie av papir, eller noe så enkelt som pakketape av papir.
 • Fornye: Å bruke biobasert emballasje som er produsert av fornybare naturlige materialer, bidrar til reduksjon av vår innvirkning på miljøet.
 • Resirkulere: For å bevege oss mot en sirkulær økonomi som minimerer avfall og får mest mulig ut av ressursene, må vi utvikle resirkuleringen vår for å gi emballasjen et nytt liv. Her kan RAJA tilby et stort utvalg av emballasje laget av resirkulerte materialer, f.eks e-handelsposer av resirkulert plast.
Papirtape
Papirtape – et godt miljøvalg

3: Innfør bedre avfallssortering på lageret ditt

Som logistikksjef er målet ditt også å sikre at medarbeiderne på lageret har gode arbeidsrutiner som tar hensyn til miljøet. Et viktig tiltak her er å være bevisst på avfallssortering.

Noen enkle tiltak:

 • Start med å gjøre en vurdering av hvordan dere sorterer avfall i dag, for å finne ut hva som skal til for å bli bedre.
 • Installer søppeldunker og beholdere som gjør sorteringen enklere. Dunker og poser i forskjellig farge, plassert på strategiske steder, vil hjelpe deg med å forbedre denne styringen.
 • Velg de riktige leverandørene av innsamlingstjenester for de forskjellige avfallsstrømmene dine.
 • Gi god opplæring i avfallssortering, og husk å belønne innsatsen som gjøres av medarbeiderne dine.

 

#4: Gjør dine logistikkprosesser så papirløse som mulig

Digitalisering av prosessene dine vil redusere bruken av papir, og bidrar derfor til grønnere logistikk. Det kan virke som et lite tiltak, men kan virkelig gjøre en forskjell!

Noen eksempler:

 • Innfør et Warehouse Management System (WMS) hvis du ikke allerede har gjort det. Blant mange andre fordeler innebærer det at du slipper å skrive ut plukksedler.
 • Send mindre papirpost til leverandører, kunder og potensielle kunder, og oppmuntre til kommunikasjon via e-post.
 • Husk å velge grønne IT-løsninger hvis mulig – dette er digitale løsninger som også tar hensyn til miljøet.

 

#5: Innfør mer miljøansvarlig frakt

I din logistikkstrategi er frakt av varene dine det mest forurensende elementet. Det er derfor det er avgjørende å gå gjennom leveringsstrategien din og vurdere hvordan den kan bli mer bærekraftig.

Start med å gå gjennom leveringstidene dine. Ekspressleveranser krever ofte at lastebiler går nesten tomme, noe som er svært negativt miljømessig. Gi derfor kundene dine muligheten til å velge en noe lengre leveringstid av hensyn til miljøet. Vær imidlertid forsiktig så du ikke skader kundeopplevelsen i prosessen. Overlat gjerne til kunden å velge mellom ulike leveringstider med ulik miljøbelastning – og ulik pris.

Sett deretter opp leveringsmetoder som er så fossilfrie som mulig. Tenk spesielt på å finne miljøvennlige transportformer for levering til døra hos kunden. I urbane områder kan du kanskje bytte til levering med sykkelbud?

Sørg også for at du bruker transportører som er miljøsertifisert og kjører på en mest mulig miljøansvarlig måte.

Har du din egen bilpark? Vurder å gå over til elbiler hvis mulig.

 

#6: Sikre at du driver menneskeorientert ledelse

Å ha en bærekraftig logistikk handler også om å ivareta menneskene som er en del av logistikkprosessene. God ledelse er et viktig tiltak for å beholde medarbeiderne på lageret og øke produktiviteten deres.

Noen tiltak du bør gjennomføre:

 • Ha en imøtekommende lederstil med en åpen dør-policy for å diskutere eventuelle utfordringer medarbeidere på lageret møter.
 • Gjør teamene på lageret så autonome som mulig, for å maksimere verdien av arbeidet deres.
 • Ta hensyn til medarbeidernes forventninger når det gjelder karriereutvikling, gjennom en pågående kompetanseutviklingsplan.

Husk HMS! Prioriter alltid sikkerheten og trivselen til logistikkteamet ditt. Eksempelvis må du se på måter å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser, ved å bruke passende maskiner og passende opplæring. For å gjøre dette bør du vurdere å utstyre deg med gode stoler, et tilpasset arbeidsbord eller en pakkestasjon som kan tilpasses behovene til medarbeiderne dine, samt en anti-tretthetsmatte som ivaretar ergonomi.

pakkebord
Et pakkebord er et nyttig HMS-tiltak

#7: Omorganiser lageret ditt på en mer miljøvennlig måte

Det siste tipset for å sikte mot mer bærekraftig logistikk er å gjøre hele lageret så miljøansvarlig som mulig.

Start med å begrense antall reiser logistikkmedarbeiderne foretar rundt på lageret. Bevegelse betyr tross alt å slå på lysene og bruke håndteringsutstyr mer intensivt. Så gjennomgang av lagerstyringsstrategien din kan bidra til å begrense disse fysiske strømmene på lageret. I tillegg kan du ved bedre å administrere disse bevegelsene forbedre produktiviteten til ordreplukkere i plukkfasen, og dermed øke kapasiteten deres.

Du bør også tenke på å styre energiforbruket mer effektivt. Noen tiltak du bør vurdere:

 • Gå over til LED-lys på lageret
 • Gjennomfør energieffektiviseringstiltak på lageret, f.eks nattesenking av temperatur eller bevegelsessensorer som styrer belysning
 • Begrens energitapet, f.eks ved å slå av maskiner som ikke trenger å være på hele tiden, eller ved å gjennomgå isolasjonen til dørene og vinduene dine.

 

Disse tipsene vil kunne hjelpe deg på god vei mot en mer bærekraftig logistikk. Gjennomfører du disse tiltakene vil du oppnå et lager som både dekker behovene til bedriften, tar hensyn til menneskene som jobber der, og ikke minst tar hensyn til miljøet.

Mest leste temaer