På vei mot mer miljøvennlige tilnærminger innen logistikk

3 min å lese 05 juni 2024

De siste årene har en økende miljøbevissthet blant forbrukere tvunget bedrifter til å revurdere deres måte å arbeide på. Det innebærer at miljølover og -forskrifter utvikler seg, slik at logistikknutepunktene er nødt til å ta i bruk miljøvennlige tilnærminger. Dette skiftet er ikke bare en trend, men en nødvendighet, fordi logistikk i økende grad er underlagt miljøvennlige krav.

Nøkkelen til bedriftens samfunnsansvar

Logistikken, som ofte omtales som kjernen i økonomien, er nå i front av bedrifters strategier for samfunnsansvar. Fagfolk i bransjen skal forandre logistikken, for å tjene økonomisk utvikling og samtidig opprettholde karbonnøytralitet. Dette innebærer å løse utfordringer som å redusere arealbruk, minske trafikkorker og bruke mer miljøvennlig logistikk.

Fremtidige trender og løsninger

Når vi ser frem mot 2050 går utviklingen mot grønnere logistikk hurtig. By-logistikk, lavkarbonkonstruksjon og alternative transportmidler er satt til å ta fart. Dessuten vil teknologiske fremskritt, som bruk av grønne energikilder som hydrogen og grønn naturgass, spille en viktig rolle.

Utfordringer og løsninger

Selv om fremgangen er tydelig, er det stadig utfordringer. Et eksempel er at det er utfordrende å resirkulere blant annet litium, hvilket er en bekymring. Likevel tilbyr teknologiske innovasjoner lovende løsninger. Roboter reduserer energiforbruket og behovet for mennesker på lageret og bidrar dermed til å hjelpe miljøet.

Sertifiseringer og merker for en grønnere fremtid

Det siste tiåret har det vært en økning i miljøvennlige sertifiseringer og merker som BREEAM og ISO 14000. Logistikknutepunktene er nødt til å følge disse standardene for å berolige forbrukerne og oppfylle strenge krav.

Emballasje: En viktig del av grønn logistikk

Mens energiforbruk og transport får mye oppmerksomhet, er emballasje fortsatt viktig for å oppnå grønn logistikk. Vi skal tenke annerledes på emballasje, slik at den både fungerer godt og er bærekraftig. Programvareutviklere og forbrukere er også nødt til å vurdere nødvendigheten av overdreven emballasje.

Fremtiden for emballasje

Emballasje laget av fornybare kilder, som cellulose eller sukkerrør, blir mer populært. Men vi ser også en endring i bruk-og-kast- emballasje. Fremtiden krever emballasje som er resirkulerbar, gjenbrukbar eller har flere funksjoner, selskaper er derfor nødt til å retenke hvordan de distribuerer varer.

 

Oppsummert; fordelene ved å omfavne miljøvennlige lagerløsninger inkluderer:

  • Å møte forbrukernes etterspørsel etter miljøvennlige løsninger
  • Å følge nye miljølover og forskrifter
  • Styrke bedriftens samfunnsansvar og omdømme
  • Redusere karbonavtrykk og energiforbruk
  • Tilrettelegging for innovasjon og teknologiske fremskritt
  • Sikre langsiktig bærekraft og økonomisk levedyktighet.

 

Denne artikkelen er utarbeidet med bidrag fra Chazli BAALBAKI, utviklingsdirektør for Faubourg Promotion, Mathieu GUIRAUD, prosjektleder og robotekspert hos WIIO og Fabrice PELTIER, designer og konsulent for økodesign.

Vil du vite mer om hvordan RAJA kan hjelpe deg til å forberede deg på fremtidens logistikk? Kontakt gjerne RAJAs kundesenter på post@rajapack.no eller telefon 22514000. Du kan også besøke oss på www.rajapack.no.

 

Mest leste temaer