Fire måter RAJA jobber for å redusere vår miljøpåvirkning

4 min å lese 10 juli 2024

RAJA-gruppen har fire fokusområder vi prioriterer for at virksomheten vår i hele Europa skal redusere vår miljøpåvirkning og bli mer bærekraftig:

 

 1. Gjennomføre bærekraftige anskaffelser

 2. Tilby miljøvennlige produkter

 3. Redusere karbonutslippene våre

 4. Forbedre driften

Innenfor disse fokusområdene gjør vi en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningen vår. Vi har også som mål å styrke vårt miljøstyringssystem.

1. Gjennomføre bærekraftige anskaffelser

Som distributør er vår virksomhet avhengig av et stort nettverk av partnere, som produsenter av emballasje, forretningsutstyr og rekvisita, transportfirmaer og trykkerier. Våre kjøpsbeslutninger spiller en rolle som går langt utover kostnadsoptimalisering, da de er med på å forme vårt tilbud og posisjonering.

Vår innkjøpspraksis følger flere prinsipper:

 • Lokale innkjøp: For eksempel er 90 % av RAJA Packagings leverandører europeiske.
 • Alle RAJAs leverandører må forplikte seg til å overholde RAJAs Responsible Purchasing and Sustainable Development Charter, som omhandler respekt for menneskerettigheter, internasjonale arbeidsstandarder, med mer.
 • Konstant innovasjon og søk etter miljøvennlige produkter.
 • Samarbeid for å bygge varige relasjoner og gjøre selskapene i RAJA-gruppen mer robuste.

 

2. Tilby miljøvennlige produkter

Emballasjebransjen gjennomgår en «grønn revolusjon», med den økende bruken av papir- og pappemballasje, utviklingen av monomaterialemballasje og den økende bruken av resirkulert papir.

RAJA-gruppen har satt seg som mål å tilby alternativer til plast i alle våre produktserier. Vi jobber også for å øke andelen resirkulert plast i produkter der plast fortsatt er uerstattelig.

Vi samarbeider med produsenter og våre kunder for å tilby produkter som oppfyller disse kravene. Eksempler på produkter vi har lansert, er boblefolie av resirkulert papir, polstrede konvolutter av papir, 100 % resirkulerte plastposer og den nylig lanserte termoforingen Recycold climaliner.

lavere miljøpåvirkning med termoforing i papir
Termoforing av papir gir god isolering av kjølte eller frosne produkter

I tillegg tilstreber vi å fremme ansvarlig bruk av emballasje.

3. Kontrollere transportrelaterte utslipp

Lastebiler frakter 77 % av all gods som transporteres over land i EU. Tungtransport (lastebiler, trailere og busser) står for litt over en fjerdedel av klimagassutslippene (GHG) fra veitransport, og for om lag 6 % av EUs totale klimagassutslipp.

I februar 2023 foreslo EU-kommisjonen å skjerpe forordningen om CO2-utslippsstandarder for tunge kjøretøyer. Gjeldende lovgivning krever at produsenter reduserer utslippene fra nye lastebiler med 15 % innen 2025 og 30 % innen 2030 (sammenlignet med en basislinje fra midten av 2019 til midten av 2020).

Gjennomgangen foreslått av EU-kommisjonen øker målnivåene til -45 % i 2030, -65 % i 2035 og -90 % i 2040.

I 2022 forpliktet RAJA Frankrike seg til å redusere CO2-utslippene fra transporten av produktene sine med 28 % innen utgangen av 2024. Totalt utgjør dette en årlig reduksjon på 904 tonn CO2. For å oppnå denne reduksjonen jobber RAJA på tre områder:

 • Forbedre lastehastigheter og ruteplanlegging for å unngå såkalte tomme kilometer.
 • Endring av motortypen til kjøretøyene. I 2022 kjøpte RAJA Frankrike 23 biogassbiler for å betjene sine kunder i Paris-regionen.
 • Insentiver for sine transportpartnere for å redusere sine klimagassutslipp.

redusere miljøpåvirkning med grønn frakt

4. Redusere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter

Avfallsreduksjon og sortering er kjernen i RAJA-gruppens miljøpolitikk.

En annen prioritet er å redusere energiforbruket. Vinteren 2022/23 startet RAJA-gruppen et energieffektiviseringsprogram i enkelte kontorer og distribusjonssentre. Tanken er å oppmuntre alle til å utføre enkle endringer, som å slå av lyset når det er nok naturlig lys, lukke dører og vinduer når oppvarmingen er på, eller å slå av elektrisk utstyr på slutten av dagen .

RAJA jobber også med å redusere miljøpåvirkningen av markedskommunikasjonen. Alle RAJAs produktkataloger er trykt på resirkulert papir eller papir som kommer fra bærekraftig drevet skog.

Styrket miljøledelse

20 av de 26 selskapene i RAJA-gruppen er miljøsertifisert (ISO 14001). Denne standarden sikrer at det er på plass et miljøstyringssystem for å kontrollere avfallshåndtering, klimagassutslipp, energiforbruk osv. I tillegg har 23 av de 26 selskapene fått kvalitetsstyringssertifisering (ISO 9001).

I Frankrike nådde RAJA EcoVadis gullsertifisering i 2022. Også dette gjenspeiler integreringen av CSR i selskapets ledelse. Med alle datterselskaper samlet, rangerer konsernet på sølv-nivå.

Prioriteten i tiden som kommer er å forbedre vårt system for måling av klimagassutslipp på konsernnivå. Målet er å dra nytte av konsoliderte data og å bedre forvalte miljøpolitikken vår.

 

Vil du vite mer om hvordan RAJA jobber for å redusere vår miljøpåvirkning, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 22 51 40 00 eller post@rajapack.no.

Se også våre miljøvennlige emballasjeprodukter her.

Mest leste temaer