Global Recycling Day

1 min å lese18 mars 2021

Global Recycling Day – 18. mars – ble opprettet i 2018 for å rette søkelyset på hvordan resirkulering er en av løsningene på klimakrisen. Dagen har som mål å fremme resirkulering, samt å presentere utfordringer med resirkuleringsprosesser. Målet er å fremme gjenbruk og jobbe for å oppnå 100% gjenvinning av råmaterialer.

Resirkulering er en viktig del av den sirkulære økonomien, og er også tatt med i FNs globale bærekraftsmål frem mot år 2030. Resirkulering bidrar til å spare naturressursene, og hvert år sparer «Seventh Resource» (resirkulerbare materialer) over 700 millioner tonn i CO2-utslipp. Dette forventes å øke til 1 milliard tonn innen 2030. Det er ingen tvil om at resirkulering er på frontlinjen i krigen for å bekjempe klimakrisen!

Emballasje – en del av løsningen

Emballasje spiller en viktig rolle i bruk av naturressursene, og det er derfor vi i RAJA jobber for å øke andelen resirkulerte materialer i våre emballasjeløsninger. Både plast og papir kan gjenbrukes, og RAJA jobber med en rekke initiativer for å øke andelen resirkulerte materialer. Sammen med våre leverandører utvikler vi stadig ny, mer miljøvennlig emballasje, både plast laget av biobaserte og/ eller resirkulerte materialer, og papp/ papir med en høyest mulig andel resirkulerte materialer.

Du kan lese mer om RAJAs miljøinitiativer her.

Ta gjerne kontakt med våre emballasjespesialister på telefon 22 51 40 00 eller post@rajapack.no for å diskutere hvordan dere kan øke andelen resirkulert emballasje.

Global Recycling Day arrangeres av Global Recycling Foundation, og du kan lese mer om arrangementet her.

    Mest leste temaer