5. juni er det Verdens miljødag!

2min å lese04/06/2021

Verdens miljødag markeres årlig for å øke bevisstheten om miljøspørsmål.

Verdens miljødag 2021 har temaet «Reimagine. Recreate. Restore».

Det handler om restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk. Bli med på #GenerationRestoration!

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet og er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

FNs naturpanel ga ut en rapport i 2019 om vårt globale mangfold . Noen utvalgte funn fra rapporten:

  • gjennom landbruk, skogbruk og gruvedrift på land, og overfiske i havet har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt i løpet av de siste 50 årene.
  • 75 prosent av alle landområder har enten blitt lagt om til åkrer, dekket av betong, druknet i demninger eller påvirket på andre måter.
  • over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir fisket over bærekraftig nivå.
  • plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.

Les mer om Verdens miljødag her.

Verdens miljødag har blitt markert siden 1972, og ble etablert for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. 

I 2021 er det Pakistan som vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag.

Verdens miljødag 2021, presentert av Aidan Gallagher

Vi i RAJA ønsker å bidra til et mer miljøvennlig samfunn og jobber kontinuerlig med å tilby et stadig bredere utvalg av miljøvennlig emballasje. Vi fokuserer også mye på å gi råd til kundene våre om smart og bærekraftig emballasje. RAJA har etablert 5 emballasjeprinsipper for miljøvennlig pakking: Reduser, Gjenbruk, Erstatt, Forny og Resirkuler.

Les mer om RAJA og miljøet her.

Bestill miljøvennlig emballasje her!

Mest leste temaer