Avfallshåndtering

Planete

Sortering og innsamling av avfall og gjenvinning

Uansett om det er i virksomheten eller hjemme, vil RAJA hjelpe deg med å sortere avfall og gjenvinning

SE INFOPLAKAT

SE INFOPLAKAT

Hva er avfall?

I følge regjeringen er "avfall" definert som materialet som produsenten eller innehaveren har til hensikt å kaste eller er pålagt å kaste. Det er med andre ord gjenstanden som gjenvinnes, fornyes, sendes til deponi eller forbrennes.
Hvis avfall ikke behandles tilstrekkelig, vil det være problematisk for verden vi lever i å påvirke alt fra luft, jord til vann. Dette forårsaker problemer for miljøet nå og i fremtiden.

Hjemme eller på arbeidsplassen, la oss vurdere disse punktene: Redusere, gjenbruk, erstatte, fornye og resirkulere

Avfall klassifiseres etter type, nærings- og husholdningsavfall:
• Husholdningsavfall er alt du ikke lenger ønsker hjemme. Alt fra møbler, tannbørster og mat til klær.
• Næringsavfall produseres fra virksomheter, for eksempel ved bygging, riving, industri og jordbruk. Avfallet kan være alt fra mel til murstein

Klassifisering av avfall vil hjelpe deg med å bestemme hvordan du skal håndtere det. Hvis du er en virksomhet, er det en del av din "samfunnsplikt" så avfallsentreprenører vet hvordan de skal håndtere det riktig. Noen offentlige tjenester har mulighet til å samle både husholdnings- og næringsavfall - hvis ikke vil bedrifter måtte kontakte en privat avfallsentreprenør.

For bedrifter har det økende forbrukertrykket og fokuset på samfunnsansvar skapt bevissthet for behovet for å redusere avfall og resirkulering. I kjølevannet av dette dukker det stadig opp informative reklamefilmer som lærer oss om metoder for bærekraftig innhenting av materialer, produksjon, disponering og hvordan en forbruker kan disponere sluttprodukt.

Virksomheter: Hvorfor fokusere på fremtiden for avfall?

Avfall har en kostnad. Miljøverdien er uvurderlig, men virksomheter har de økonomiske kostnadene og disse kostnadene kan dekke:
• Pris på kjøp av energi og materialer
• Håndterings-, behandlings- og vedlikeholdsgebyr
• Behandlingstid, inkludert policyer og forskrifter

For å gjøre all handel og kommersiell virksomhet mer ansvarlig for sitt økonomiske avfall ble avfallsrammedirektivet opprinnelig vedtatt i 1975. "Forurenseren betaler"-prinsippet sikrer riktig og trygg deponering av avfall og slår fast at selskapet er ansvarlig for håndtering av avfallet til det blir endelig deponert eller gjenvunnet. Fra 1992 har heller ikke selskaper rett til å ødelegge avfall som fremdeles kan utvinnes.

Mengden avfall som sendes til deponi synker mens mengden utvinnet avfall som energigjenvinning og resirkulert avfall øker. Avfall blir en del av løsningen og blir en verdifull ressurs:
• Bionedbrytbart avfall: papir, mat og kjøkkenavfall, og biologisk avfall som grønt avfall fra hager kan brukes til kompostering for vekst av nye produkter
• Resirkulert avfall: vanligvis papir / papp, metall, plast, glass, tre inkludert tekstiler, kan gjøres om til nye produkter og reduserer rå- og jomfruelige materialer som brukes
• Næringsavfall: konstruksjon, steinsprut og rusk kan resirkuleres til bruk for andre bygg- og byggeplasser.
• Fornybar energi: forbrent avfall genererer damp som gjør avfall til energi. Dampturbinen genererer kraft; for elektrisitet, for å varme opp bygninger og vann, og den produserte asken kan også brukes som et aggregat
• Jobbsikkerhet: vekst i avfallshåndteringsindustrien skaper sysselsetting og gir muligheter for å utvikle nye teknologier

Kast av forretnings- eller næringsavfall

Alle virksomheter har plikt til å avhende det kommersielle avfallet (og via de aktuelle kanalene). For å redusere mengden som blir sendt til deponi og å oppmuntre alle ansatte til å resirkulere ved å informere og levere nødvendig utstyr for dem å gjøre det. Dette inkluderer tydelig skilting for resirkulering , tydelig merkede søppelbøtter og formidling av resirkuleringspolitikk og resultater til selskapet.
Sortering av avfall ved kilden starter gjenvinningsprosessen, det er viktig at virksomheter har viktige resultatindikatorer og forretningsmessige mål for å måle bruken og hvordan den kan forbedres. Dette inkluderer en miljøpolitikk som beskriver virksomhetens drift og hvordan selskapet vil satse på redusere bruken.

Gjenvinning på jobb

Alle virksomheter har en juridisk forpliktelse til å gjenvinne avfall. Hvis du vil vite mer om avhending av kommersielt og forretningsavfall, er her noen nyttige lenker:

For mer informasjon om sortering og lagring av forretnings- eller handelsavfall, besøk www.grontpunkt.no