Fakta om resirkulering

Planete

Alle kan resirkulere

Til tross for teknologi og en digitalisert verden er det fremdeles mange som foretrekker de opprinnelige mediene. Selv om utviklingen av teknologi har stoppet noen av våre vaner har den endret andre og skapt ny atferd som påvirker våre daglige liv. Uansett hvilket produkt eller materiale som produseres må avfallet kunne sorteres og / eller gjenvinnes.

Åpne infoplakat

Åpne infoplakat

Hva er resrikulering?

Til tross for e-post brukes papir fortsatt til å sende fakturaer og lignende. Avhengig av bransje og forretningstype er papir nødvendig for at selskapet skal kunne operere og anses som nødvendig. Også driften til en virksomhet er sterkt påvirket av holdningene og kravene fra forbrukere og kunder.
Miljøpolitikk er forskjellig mellom hvert selskap; det kan inkludere forretningsmessige mål fra å redusere papirforbruket til å redusere strømforbruket. Alle virksomheter har imidlertid en plikt til å sortere alt avfall produsert i lokalene, hvis dette ikke kan gjøres gjennom lokale avfallsstrømmer kreves det en privat entreprenør. Besøk Grøntpunkt.no for veiledning om innsamling av kommersielt avfall.
Type avfall produsert fra en virksomhet vil være forskjellig fra husholdningsavfall. Kommersielt avfall kan omfatte og sorteres i kategorier etter næring og sektorstyper, for eksempel medisinsk industri som produserer biofarlig avfall.

Husholdningsavfall og gjenvinning

Over hele Norge har fylker og kommuner ulike måter og regler for gjenvinning. Man må sjekke når oppsamlingsdagen for søppelkassen er, hvor ditt nærmeste gjenvinningssted er eller hvilken avfalls- og gjenvinningsbokser du skal bruke hjemme. Se nyttige gjenvinningslenker nedenfor.
Finn din lokale gjenvinningsstasjon på din kommunes hjemmesider.
Lær mer om gjenvinning på

Hva er sirkulærøkonomi?
Definisjonen av en sirkulær økonomi er å bruke ressurser så lenge som mulig; å ikke bruke nye ressurser og lage et lukket system. Alt blir gjenvunnet eller regenerert tilbake i systemet.
For å gå over til en sirkulær økonomi må resirkulering få hovedrollen. Dette starter med hvordan materialene er hentet og behandlet langs hele forsyningskjeden; produksjonskjede, distributører, detaljister, forbrukere og gjenvinningsstasjonene. Hvert trinn har en sentral del, men resirkulering spiller en sentral rolle. Det minimerer eller i noen tilfeller fjerner bruken av naturressurser og reduserer miljøbelastningen av våre forskjellige forbruksmønstre.