• 22 51 40 00 Man - Fre 8 - 16
  • Storkundefordeler Uforpliktende tilbud
  • Vi har fornøyde kunder
  • Ny hos RAJA? Fri frakt ved ordre over kr 1500,-* Bruk rabattkode: NY1500
logo raja 22 51 40 00 Man-Fre 8-16
kr 0,00 Handlekurven er tom
Hurtigbestill Oppgi artikkelnr.
Kampanjeprogram Kvinner & Miljø

Kvinner & miljø

5 prosjekter sponses av stiftelsen

En kampanje i tråd med vårt engasjement og våre verdier

RAJA-stiftelsen ble grunnlagt i 2006 i regi av Fondation de France og støtter veldedige prosjekter for kvinner som er utsatt for vold, urettferdighet og fattigdom verden over.

Til toppen

Opplæring av kvinnelige bønder for å bedre kunne ta vare på miljøet og plante bærekraftig skog

På savanneområdet i Togo er dyrket mark strekt utarmet på grunn av effektene av klimaendringer, bruk av ulovlige sprøytemiddel og praksisen med å brenne skog for å skape mer dyrket mark*. Jordsmonnet blir da mindre fruktbar, og dyrking av grønnsaker og korn avtar. Dette leder til nedgang i inntektene til kvinnelige bønder, og fører i tillegg til avskoging.

Prosjektet har som mål å utdanne kvinnelige bønder i bærekraftige jordbruksmetoder for å bedre bevare jord og vann, slik at de kan produsere mer og bedre avlinger. Fruktbarheten av dyrket mark blir deretter gjenopprettet, og utbyttet av produksjonen øker. For å bekjempe avskoging, er flere hektar av skog blitt plantet og blir vedlikeholdt av kvinner på en mer bærekraftig måte.

*Dette bidrar til ødeleggelse av fruktbar jord

image d'illustration

Siden 1977 har Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières støttet bønder og deres familier til å bekjempe sult og fattigdom. ...Gå til nettsiden

Beliggenhet

Prosjektets mål

400 kvinnelige jordbrukere skal gis opplæring i å produsere grønnsaker og korn

12 feltskoler opprettet for å instruere god miljøpraksis

80% økning av produksjon av grønnsaker

12 hektar mark plantet for å gjenopprette skog

Til toppen

Opplæring av kvinner for bedre å kunne møte klimautfordringer

På Cuba er det tradisjonelt mennene som tar seg av kvegdriften, og kun et fåtall kvinner driver egne gårder. Som ofre for en utbredt diskriminering har kvinnene ikke de samme ressursene som menn, og har heller ikke kunnskapen til å bruke de teknikker som gjør det mulig å for dem å håndtere påvirkningen av klimaendringer. De er mer sårbare for tørkeperioder, som har en direkte innvirkning på deres produksjon av kjøtt og melk, og derfor deres inntekt.

Gjennom prosjektet forbedrer kvinner både kvaliteten og volumet av sin produksjon, ved å etablere praksis bedre egnet for å vokse i perioder med tørke. Dette inkluderer bruk av mer utholdende kvegarter og variasjon i produksjonen. De lærer også å bedre håndtere sine gårder og være mer selvstendige, noe som bidrar til å forbedre deres posisjon i samfunnet.

image d'illustration

CARE er et internasjonalt nettverk som ble grunnlagt i 1945 for å bekjempe fattigdom og ulikhet. Kvinner, som ofte er de mest utsatte ofrene for fattigdom, er hjertesaken i Care sitt arbeid. ...Gå til nettsiden

Beliggenhet

Prosjektets mål

4 kvinnelige bønder med 115 ansatte

6 opplæringsprogrammer for kvinner

2 nye og miljøvennlige teknikker gjennomført pr gård

15% inntektsøkning for kvinnene

Til toppen

Hjelpe kvinner med å utvikle et miljøvennlig landbruk

I utkanten av Maputo, hovedstaten i Mosambik, er kvinner de viktigste produsentene av frukt og grønnsaker. Men deres landbrukspraksis, særlig med tung bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, truer jordas fruktbarhet og miljø og har negative konsekvenser for kvinnene.

For å forbedre sin landbrukspraksis, vil kvinnelige bønder bli veiledet til å etabelere tekniske produksjonsalternativer for å bedre ta vare på miljø og helse. De vil blant annet få opplæring i å tilvirke og bruke biologiske plantevernmidler og kunstgjødsel som kompost, samt å dyrke nye typer frukt og grønnsaker som fremmer det biologiske mangfoldet. De vil også få støtte til å opprette et eget kvalitetsmerke som bekrefter at deres produksjon er bærekraftig og ikke skader miljøet, og som kan benyttes ved salg på gaten, lokale markeder og til restaurater.

image d'illustration

ESSOR ble grunlagt i 1992 for å hjelpe de fattigste, spesielet bønder, med å skaffe midler til å forbedre sine levevilkår på en bærekraftig måte. ...Gå til nettsiden

Beliggenhet

Prosjektets mål

240 opplærte kvinnelige bønder

1 kvalitetsmerke

10 tonn med frukt og grønt solgt i 2015

30% inntektsøkning for kvinnene

Til toppen

Finne andre og mer effektive kokemuligheter for å beskytte miljøet og forbedre levevilkårene for kvinner

I Myanmar bruker 90% av befolkningen ved eller kull når de lager mat. Det høye forbruket av ved og kull bidrar til avskoging i tillegg til at det avgis gasser som er skadelig både for helsen og miljøet. Kvinnene er de som først og fremst blir rammet i og med at de står for matlagingen, og tradisjonelt sett er ansvarlige for innsamling av ved. Prosjektet har som mål å hjelpe husstander å få lettere tilgang til mer effektive kokemuligheter, som vil redusere nedbrytingen av skog og utslipp av skadelige klimagasser. Ved hjelp av forbedrede kokemuligheter, vil kvinner benytte mindre tid på å samle ved samt at de vil få mer tid til andre aktiviteter.

Lokale håndterkere vil bli opplært i produksjon og salg av forbedrede komfyrer, og mange lokale arbeidsplasser skapes.

image d'illustration

GERES står for fornybar energi, miljø og solidaritet, og har nesten 40 års erfaring innen miljøvern og forbedring av folks levervilkår. ...Gå til nettsiden

Beliggenhet

Prosjektets mål

150 000 hjem med fobedrede kokemuligheter for kvinner

55 lokale håndtvereker og deres 150 ansatte skal få nødvendig opplæring

30% redukjson av vedforbruket

Til toppen

"Å beskytte det biologiske mangfoldet er en utfordring for jenter og kvinner i alle generasjoner"

I India, et av de mest befolkede land i verden, er økonomisk vekst ofte på bekostning av miljø og biologisk mangfold. Ekstremvær, som gjentatte tørkeperioder og styrtregn, svekker befolkningen på landsbygden som er avhengige av naturressursene for sitt levebrød. I denne sammenheng er det viktig å bevisstgjøre og utdanne lokalsamfunnet, spesielt barn og kvinner, som utgjør en sentral rolle i å bevare miljøet og videreføre sin kunnskap. I nord bruker kvinner jordbruksteknikker som bevarer miljøet og det biologiske mangfoldet, som for eksempel bruk av lokale frø som er tilpasset gjeldende klima. I sør er det tilrettelagt for egne grønnsakshager i 64 skoler for å utdanne barn og deres lærere i å bevare miljøet. Ved å øke kunnskapen hos barna, vil de igjen lære sine familier om god miljøpraksis.

image d'illustration

I over 30 år har prosjektet Solidarité støttet fattige på landsbygden gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter i Afrika, Sør-Amerika og Asia. ...Gå til nettsiden

Beliggenhet

Prosjektets mål

160 kvinner skal gis opplæring i bærekraftig jordbruk

20% økning av kvinner i jordbruksproduksjonen

64 opprettede grønnsakshager

43 000 barn har fått opplæring i hvordan verne om miljøet