• 22 51 40 00 Man - Fre 8 - 16
 • Storkundefordeler Uforpliktende tilbud
 • Vi har fornøyde kunder
 • Ny hos RAJA? Fri frakt ved ordre over kr 1500,-* Bruk rabattkode: NY1500
logo raja 22 51 40 00 Man-Fre 8-16
kr 0,00 Handlekurven er tom
Hurtigbestill Oppgi artikkelnr.

Kvinner & miljø

Kampanjeprogram

for Kvinner & miljø

STØTTET AV RAJA-DANIÈLE MARCOVICI FOUNDATION

Med miljøvennlige produkter erklærer vi vårt engasjement

Kampanjen fortsetter med 6 nye prosjekter!

fournisseurs

Sammen med leverandørene har RAJA valgt ut 10 miljøvennlige produkter for å finansiere denne kampanjen.

fondation

Hver gang du kjøper et kampanjeprodukt donerer vi 10 kroner til stiftelsen som igjen donerer pengene til de 6 prosjektene. Denne kampanjen varer til og med 28. februar 2022

femmes

RAJA-Daniele Marcovoci Foundation har valgt 6 "Kvinner & miljø"-prosjekt de ønsker å støtte

PROSJEKT

LAAFI France

PROSJEKT #1: LAAFI France

Utdanne kvinner innen birøkt for å bevare naturmangfoldet i området gjennom bienes aktivitet.

I Burkina Faso er 80% av den yrkesaktive befolkningen involvert i jordbruk. I den sentral-vestlige delen av landet rystes samfunnet av terrorbølger og påvirkes av klimaendringer der spesielt kvinner befinner seg i en vanskelig situasjon med ekstrem økonomisk sårbarhet.

Prosjektet "Burkina Bees Beekeeping Solidarity", ledet av LAAFI-organisasjonen, har som mål å støtte sårbare kvinner med en uheldig bakgrunn ved å utdanne hundrevis av kvinner som profesjonelle birøktere. Prosjektet skal ikke bare lære kvinner de riktige ferdighetene, men også gi dem passende utstyr for å utvikle sine egne små gårder. Hver birøkter produserer omtrent 25 kilo honning per år og har en månedlig inntekt på 50 €. Prosjektet skal gi kvinner pålitelig arbeid og stabil inntekt.

LAAFI France

LAAFI -foreningen har som mål å gi alle muligheten til å få tilgang til utdanning og kunnskap samtidig som de støtter den økonomiske utviklingen i Burkina Faso.

Hjemmeside

Mål

 • Utdanne 100 kvinner til å bli profesjonelle birøktere
 • Levere riktig utstyr og landbruksjord.

Chaussettes Orphelines

PROSJEKT #2: Chaussettes Orphelines

Støtte økonomisk integrasjon av sårbare kvinner gjennom resirkulering av overskuddsklær laget til nye klær.

I 12 år har foreningen vært et støttenettverk for utsatte kvinner og har stilt nødsenter og workshops til rådighet. Kvinnene som foreningen støtter streber etter å være selvstendige og uavhengige. Opplæringsprogrammene og workshopene som arrangeres gjør dem i stand til å lære ferdigheter i søm, noe som hjelper dem med å få en økonomisk frihet og uavhengighet slik at de kan starte et nytt liv. Prosjektet lar arbeidsledige kvinner kombinere sine nyutdannede ferdigheter med gjenvinning og resirkulering av stoffer og gjør den til salgbare klær. Deres nye kunnskap og erfaring støtter og gir dem nye karrieremuligheter.

Chaussettes Orphelines

Orphan Socks ble startet i 2008 og opererer innen bærekraftig utvikling, avfallsreduksjon og resirkulering. Miljøspørsmål er kjernen i organisasjonens oppdrag, som organiserer tiltak for å øke bevisstheten om bærekraft.

Hjemmeside

Mål

 • Deltakelse for 16 elever på et 8-måneders kurs.
 • 8 praktikanter skal fortsette studiene, finne lærlingsplass eller få en jobb.

SOL

PROSJEKT #3: SOL

Utdanning og opplæring av kvinner i bærekraftige jordbrukskunnskaper.

I 2030 vil den franske arbeidsstyrken i landbruket bli drastisk redusert. Mange bønder går av med pensjon og grunn av mangel på nye bønder er det ingen mulighet til å videreformidle erfaring og kunnskap på. Som et resultat vil det etterlate et merkbart hull i markedet og det vil skape ytterligere problemer for jordbruksnæringen.

Det mangler muligheter for de som ønsker å bli bønder og som ikke har riktig kunnskap eller erfaring - en klar ulempe spesielt for kvinner som også blir diskriminert på grunn av kjønn. Til tross for dette ønsker flere og flere å bli bønder med håp om bærekraftige alternative modeller som ivaretar miljøet.

SOL-organisasjonen tilbyr støtte til kvinner som ikke har jordbruksbakgrunn, men som ønsker å danne egne landbruksprosjekter. Disse kvinnene får en omfattende utdannelse og vil tilegne seg landbrukskunnskaper, økonomisk ledelse og nødvendig miljøkunnskap for å drive sin egen gård.

SOL

SOL har i 40 år hatt som mål å være til fordel for bønder. De dekker sine grunnleggende behov og øker sin plass i samfunnet med sikte på å fremme et bærekraftig samfunn som bruker agroøkologisk praksis, samtidig som de beskytter naturressurser og biologisk mangfold.

Hjemmeside

Mål

 • 10 kvinner utdannet innenfor akroøkologisk praksis og landbruk.
 • Danne et nettverk av praktikanter som kan skape et samarbeid med fagfolk innen landbruk.

Association Humanitaire pour l’Afrique

PROSJEKT #4: Humanitarian Association for Africa

Støtter kvinnelige bønders arbeid med produksjon av konserver og juice fra høstede overskuddstomater.

I Benin som ligger 50 km fra Cotonou, er tomatoppdrett en av de viktigste avlingene. I høstsesongen mellom juli og september produserer landet altfor mye og siden det ikke er noen bærekraftig løsning og ingen infrastruktur, blir overskuddsavlingen returnert og omgjort til avfall. Etter høstsesongen er det en periode med knapphet på produktene og tomatene blir da knappe og dyre.

The Humanitarian Association for Africa og dens lokale partner, The Cercle de Recherches pour L'Identification et La Promotion des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD) vil lære opp 80 kvinner i prosessering og konservering av tomater for å øke høstoverskuddet.

Flere tiltak vil løse problemet med overskuddsavlinger: opplæring i konservering av tomater, nedsettelse av en arbeidsgruppe for hermetisering av tomater, etablering av et distribusjonssystem, styrking av kvinners ferdigheter og støtte for kollektiv strukturering. Dette prosjektet vil redusere avfall, være en matkilde og aktivt muliggjøre sysselsetting gjennom utvikling av landbruk og landbruksprosesser.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Humanitarian Association for Africa har en intensjon om å gjennomføre prosjekter til støtte for Afrikas utvikling innen helse, utdanning og økonomi. Organisasjonen har også som mål å danne partnerskap mellom skoler i Frankrike og Afrika ved å fremme utveksling av kulturer, erfaring og kompetanse mellom Europa og Afrika.

Hjemmeside

Mål

 • Utdanne 80 kvinner med ferdigheter innenfor mat og konservering.
 • Opprette 1 arbeidsgruppe.

D'Antilles et D'Ailleurs

PROSJEKT #5: D'Antilles et D'Ailleurs

Å integrere kvinner fra vanskelige forhold og gi dem ferdigheter til å produsere hygieneprodukter for kvinner og resirkulerbare bleier.

På Martinique har helsekrisen knyttet til Covid 19 rammet kvinner i svært sårbare situasjoner enda hardere, spesielt kvinner i prostitusjon. Budsjettet for babybleier og personlige hygieneprodukter veier tungt på utgiftene til disse sårbare familiene som må klare seg uten dem og prioritere mat.

Prosjektet "Patchwork", ledet av foreningen D'Antilles et D'Ailleurs, ønsker å løse disse problemene ved å tilby 25 kvinner profesjonell støtte for å få dem ut av prostitusjon på lang sikt ved å lære dem å sy. Kvinner vil dra fordel av spesialisert opplæring i produksjon av bleier som kan vaskes og hygienisk beskyttelse. Samtidig vil de bli støttet for å fremme ferdighetene de har tilegnet seg i opplæringen, slik at de finner stabil sysselsetting.

D'Antilles et D'Ailleurs

Foreningen D'Antilles & D'Ailleurs fremmer samarbeid, utvikling og ungdomsinitiativer. Foreningen fremmer sosio-profesjonell integrasjon, utdanning og pedagogisk mobilitet for kvinner og unge. Likestillingsmuligheter tar sikte på å kjempe for kjønnsmangfold, inkludering og bekjempelse av diskriminering.

Hjemmeside

Mål

 • Gi 25 kvinner kunnskap, kompetanse og erfaring i sying.
 • Et mål om null avfall og miljøbevissthet.

Envol Vert

PROSJEKT #6: Envol Vert

Restaurering av landbrukssektoren ved bruk av agroøkologiske metoder.

Den sosiale og økonomiske situasjonen i Socota i Nord -Colombia har blitt påvirket siden utviklingen av kullgruver. Dette har fått en stor del av den yrkesaktive befolkningen til å bevege seg bort fra landbrukssektoren til kullgruvedrift. I tillegg til de negative virkningene av gruvedrift som alkoholisme eller prostitusjon, er de lokale bøndene nå gruvearbeidere. Dette har ført til at regionens hveteproduksjon er gått ned og resultatet av dette er at landet nå importerer produkter fra USA. I tillegg til de alvorlige miljøproblemene ved kullgruvedrift, har importkostnadene økt forurensning ytterligere.

Envol Vert, i samarbeid med den lokale landbrukskooperativ og partner Agrosolidaria, ønsker å restrukturere og feminisere landbrukssektoren. De lokale produktene er hvete- og honningavlinger, men de lokale landbruksteknikkene som brukes til høstingen er dårlig utviklet. Foreningene ønsker å bevare miljøet og skape like muligheter for kvinner som blir diskriminert. 50 bønder vil bli opplært i agroøkologiske tiltak og vil bli støttet for å utvikle økosystemer som bygging av barnehager, planting av trær for å restaurere vassdrag, etablering av dyrkbar jord og opplæring i bedre gjødsling og komposteringsteknikker. Omstrukturering av landbrukssektoren i området vil gjøre det mulig for kvinner og deres familier å utvikle sin økonomiske situasjon og være mindre avhengige av inntektene fra gruvedrift, og fremfor alt vil det støtte lokalt jordbruk som vil respektere miljøet.

Envol Vert

Siden 2011 har Envol Vert vært en organisasjon som har kjempet for å bevare skog og biologisk mangfold i Colombia, Peru og Frankrike. Det skaper sterkt samarbeid med lokalsamfunnet der de bidrar til å fremme bevaringsinitiativer, deltar i bygdeutvikling og utvikler alternativer til avskoging.

Hjemmeside

Mål

 • 50 bønder som er utdannet i agroøkologisk praksis.
 • Bevare den naturlige produksjonen av hvete og honning.