• 22 51 40 00 Man - Fre 8 - 16
 • Storkundefordeler Uforpliktende tilbud
 • Vi har fornøyde kunder
 • Ny hos RAJA? Fri frakt ved ordre over kr 1500,-* Bruk rabattkode: NY1500
logo raja 22 51 40 00 Man-Fre 8-16
kr 0,00 Handlekurven er tom
Hurtigbestill Oppgi artikkelnr.

Kvinner & miljø

Kampanjeprogram

for Kvinner & miljø

STØTTET AV RAJA-DANIÈLE MARCOVICI FOUNDATION

Med miljøvennlige produkter erklærer vi vårt engasjement

Kampanjen fortsetter med 6 nye prosjekter!

fournisseurs

Sammen med leverandørene har RAJA valgt ut 10 miljøvennlige produkter for å finansiere denne kampanjen.

fondation

Hver gang du kjøper et kampanjeprodukt donerer vi 10 kroner til stiftelsen som igjen donerer pengene til de 6 prosjektene. Denne kampanjen varer til og med 31. august.

femmes

RAJA-Daniele Marcovoci Foundation har valgt 6 "Kvinner & miljø"-prosjekt de ønsker å støtte

PROSJEKT

CARTON PLEIN

PROSJEKT 1 : CARTON PLEIN

Å gi kvinner bolig samt sosial og profesjonell integrasjon. Finansiert av resirkuleringsstasjoner for pappesker.

I Frankrike er over 143.000 mennesker hjemløse, og 3000 bare i Paris. De lever under dårlige og farlige forhold, og de fleste er arbeidsledige, samt har ingen tilgang til sosiale tjenester. Carton Plein ble opprettet for å hjelpe med bolig, medisinske behov, rådgivning og økonomisk støtte.

Med den økte fattigdommen og avfallet i Frankrike har organisasjonen som mål å koble begge disse problemene sammen gjennom workshops for sosial og profesjonell inkludering og gjenvinning av pappanfall. Dessverre er andelen vanskeligstilte kvinner som bor på gata langt større enn menn, ettersom de er mer utsatt for overgrep og prøver å komme seg vekk. Carton Plein er et pilotprosjekt rettet mot å oppmuntre kvinners til å delta i organisasjens inkluderingsprogram.

CARTON PLEIN

Siden 2012 har Carton Plein jobbet for å redusere mengden pappavfall i Paris, og samtidig fremmet sosial og profesjonell inkludering av vanskeligstilte mennesker. Dette har de oppnådd gjennom pappreturordningen.

Se hjemmeside her

Mål

 • Støtte 25 vanskeligstilte kvinner
 • Gjennomføre likestillingstiltak.

GRET

PROSJEKT 2 : GRET

Promotere ledderrollen for kvinnelige etniske minoriteter for å administrere og lage programmer for bærekraft og økoturisme

I Pu Luong naturreservat med 17 hektar skog i Nord-Vietnam er levebrødet for thailandske og Muong etniske minoriteter avhengig av lavt betalt skogbeskyttelse og dyrehold, og de lever under svært prekære forhold. Kvinner, som utgjør størstedelen av denne befolkningen, utgjør også em stor del av arbeidskraften i landbruket. De eier sjeldent jorda de driver jordbruket på og har svært liten tilgang til utdanning og sysselsetting på grunn av ulikheter.

For å støtte likestilling gjennomfører GRET i samarbeid med Reserve Management Council et prosjekt for å fremme kvinnelige minoriteters plass i bærekraftig forvaltning av naturressurser og utvikling av økoturisme. Dette vil tillate kvinner å få inntekt og uavhengighet, samtidig som de bidrar til å beskytte skogen og naturressursene.

GRET

GRET ble etablert i 1976 og er en internasjonal frivillig organisasjon som gir bærekraftige tiltak og bistand for å bekjempe fattigdom og ulikheter i 30 land.

Se hjemmeside her

Mål

 • Opprette et arbeidsrammeverk dedikert til skogsforvaltning.
 • 80 kvinner organisert i samvirker for å tilbu turisttjenester og miljøvennlige produkter.
 • 1 bevissthetskampanje om likestilling og miljøvern.

Rejoué

PROSJEKT 3 : Rejoué

Fremme samfunnsfaglig integrering av kvinner slik at de kan vende tilbake til arbeidslivet ved å lære handelsferdigheter og gjenvinning av leker

Rejoué integrerer arbeidsledige på nytt, hvorav 60% er kvinner, og får de tilbake til sysselsetting gjennom renovering, resirkuling og videresalg av leker i verkstedet i Vitry-sur-Seine. I 2020 var veldedigheten i fare; 38 ansatte som jobber under lærlingprogrammet har vært delvis ansatt i flere måneder, og i tillegg har 3 butikker har måttet stenge. De kvinnelige ansatte har møtt utfordringer og deres problemer har blitt verre. For å hjelpe disse kvinnene ble det opprettet ukentlige støttegrupper for å lindre deres bekymringer. Organisasjonen vil også jobbe med å utvikle sitt profesjonelle prosjekt ved å gjennomføre ukentlige individuelle intervjuer og utvikle en kommunikasjonsstrategi dedikert til å starte bedriften på nytt.

Rejoué

Siden 2012 har Rejoué forberedt kvinner på arbeid ved å lære salgsteknikker og resirkulere leker. Se hjemmeside her :

Se hjemmeside her

Mål

 • 40 kvinner som vil få veiledning og støtte.
 • 1 handelsstrategi utviklet for å starte bedriften på nytt.

Objectif France-Inde

PROSJEKT 4 : Objectif France-Inde

Støtte kvinnelige bønder som lever under fattigdomsgrensen, samtidig som de fremmer adopsjon av bærekraftig oppdrettspraksis i landlige områder.

I den landlige Tamil Nadu-staten i Sør-India har klimaendringer knyttet til tørke og landforringelse forårsaket økonomisk isolasjon. Befolkningen har slitt med dette, særlig kvinner som er dårlig kvalifiserte og diskriminert på grunn av kjønn.

Sammen med sin lokale partner SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement), som administrerer statlig subsidiert mikrokreditt, støtter OFI etableringen av selvhjelpsgrupper og felles ansvarsgrupper for de mest sårbare kvinner som lever under fattigdomsgrensen. I løpet av 20 år bidro disse to frivillige organisasjonene til å skape 10 000 selvhjelpsgrupper som hjalp 150 000 kvinner med å unngå fattigdom ved å gi dem tilgang til mikrokreditt, noe som har hatt en positiv innvirkning på deres økonomi.
Med suksessen med disse initiativene ønsker OFI og SEVAI å vie ytterligere forsterkninger for å takle helsekrisen og sikre matsikkerhet for landlige befolkninger ved å støtte muligheter for kvinnelige bønder.

Objectif France-Inde

Objectif France-Inde (OFI) ble etablert i 1998 av frivillige konsulenter for å støtte utdanning, landlig utvikling og kvinnestyrke i to indiske stater.

Se hjemmeside her

Mål

 • 3 vanntanker renovert av over 400 kvinnelige bønder.
 • 845 kvinner gruppert i SHG-gruppen og støttet med forretningsutvikling.

BlueEnergy

PROSJEKT 5 : BlueEnergy

Utdanne vanskeligstilte kvinner om agroøkologisk praksis for å sikre sin egen matsikkerhet.

I Bluefields, hovedstaden i den sørlige Karibiske regionen Nicaragua, lever befolkningen under spesielt vanskelige forhold. Byen har ikke noe vannforsyningssystem eller kloakkrenseanlegg, som forårsaker forurensning av undergrunnen, dårlig sanitet og manglende tilgang til rennende vann. Forurensning forverres av klimaendringene, som nedbryter landet og forårsaker problemer med avlinger og mat. Dette påvirker befolkningen, særlig de utsatte kvinnene. Siden 2009 har blueEnergy bygget og installert vannfiltre, dype brønner og latriner for å forbedre deres tilgang til vann og sanitæranlegg i regionen. Nylig har organisasjonen også tatt på seg oppdrag å styrke matforsyningen til disse samfunnene gjennom distribusjon av agroøkologisk praksis. Prosjektet har som mål å trene 2 grupper kvinner fra organisasjonen i agroøkologisk praksis og mikroprosjektledelse. Dette vil tillate dem å skaffe passende verktøy for implementering av agroøkologiske prinsipper, for eksempel bruk av vannfiltre, energisparende komfyrer, men også landbruks- og ergonomiske ferdigheter.

BlueEnergy

BlueEnergy ble opprettet i 2004 for å styrke tilgangen til energi for sårbare grupper på den sørlige karibiske kysten av Nicaragua.

Se hjemmeside her

Mål

 • 20 eldre kvinner og 20 funksjonshemmede kvinner fra organisasjonen skal bli trent i agroøkologi og mikroprosjektledelse.

Acting for Cambodia

PROSJEKT 6 : Acting for Cambodia

Å gi unge, fattige kvinner serveringsferdigheter, som vil tillate dem å styrke sin rolle i industrien og agroøkologisk praksis.

I dag i Kambodsja lever nesten 40% av landbruksbefolkningen under fattigdomsgrensen. Blant dem er vanskeligstilte, ufaglærte og lavinntektskvinner. 2018 ble Kambodsja rangert som 93. av 149 på FNs likestillingsindeks, og disse kvinnene er også ofre for menneskehandel. I 2002 opprettet Sala Baï hotellskole i Siem Reap, nær Angkor, landets mest dynamiske turistmål. Skolen er dedikert til unge kambodjere som lever i ekstrem fattigdom, og gir gratis utdanning til 150 studenter i året - der 70% er kvinner. Studentene får 11 måneders utdannelse og opplæring i hotellsskolen, og 4 måneders praksis med spesialisering innen en av de fem hovedfagene: servitør, matlaging, resepsjonist, romservice, personlig pleie og skjønnhet. Også under dette programmet vil 105 unge kvinner bli opplært i bærekraftig jordbruk. Studentene vil kunne praktisere agroøkologi, undervist av spesialiserte landbrukslærere fra NGO i Kambodsja. Prosjektet planlegger også å organisere en workshop om kvinners rettigheter. Workshopen vil bli organisert en halv dag i uken og vil bli ledet av partnerorganisjoner. Temaene vil være relatert til seksuell og reproduktiv helse, kvinner og barns rettigheter, ledelse og selvbevissthet og respekt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter.

Acting for Cambodia

Acting for Cambodia er en fransk frivillig organisasjon og ble opprettet i januar 1985 som en humanitær hjelp i Kambodsja for mennesker som skjulte seg i leirer på grensen til Thailand. Siden 1995 har organisasjonen fokusert deres innsats på mennesker som lever i fattigdom og kampen mot menneskehandel.

Se hjemmeside her

Mål

 • Utdanne 105 unge kvinner innen servicebransjen, bærekraftig jordbruk og kvinners rettigheter.