22 51 40 00
(8 - 16)
Bruk for store mengder?
Få et uforpliktende tilbud
4,4/5
Vi har fornøyde kunder
1
Fortsett å handle der du slapp
cat

Hva er Kvinner og miljø-programmet?

img
Stiftelsen RAJA-Danièle Marcovici Foundation velger utvalgte prosjekter.
Lær mer om stiftelsen
img
RAJA velger miljøvennlige produkter og hver gang et kampanjeprodukt kjøpes, doneres 10 kr til stiftelsen.
Se kampanjeproduktene
img
Stiftelsen gir de innsamlede pengene til de utvagte prosjektene.
Se prosjektene

Vårt engasjement

RAJA-Danièle Marcovici Foundation ble opprettet i 2006 og siden da har organisasjonen støttet veldedighetsprosjekter for å forbedre levekårene til kvinner over hele verden. Stiftelsen har støttet flere hundre organisasjoner til fordel for titusener av kvinner i Frankrike og rundt i verden.

I 2015 lanserte RAJA Kvinner og miljø-programmet, som støtter utvalgte prosjekter forpliktet til kvinner og miljø.

På 8 år er 3,5 millioner euro samlet inn av landene i RAJA-gruppen, og over 114 veldedige prosjekter har fått støtte. I 2023 ble mer enn €500 000 samlet inn av landene i RAJA Group som deltok i programmet (Norge, Frankrike, Sveits, Belgia, Nederland, Østerrike, England, Italia, Spania, Danmark, Sverige, Polen, Tsjekkia og Portugal), og dette beløpet ble fordelt på 12 prosjekter.

Prosjekter som støttes i dag

Hvert år støtter RAJA- Danièle Marcovici Foundation nye organisasjoner som jobber til fordel for kvinners handling for miljøet. Her er prosjektene som støttes frem til 31. desember 2024

Association Humanitaire pour l’Afrique

Ved å bruke solpresenninger får 40 kvinnelige saltprodusenter opplæring i mer miljøansvarlig produksjonspraksis.

I Benin har kvinnene i kystlandsbyene i Ouidah kommune produsert salt i generasjoner. Mellom januar og april tørker den myrlendte jorda ut og blir ideell til å lage saltlake. Tradisjonelt bruker kvinnene mangrovetre til å koke saltlaken til vannet fordamper og bare saltet blir igjen. Dette trinnet er spesielt helseskadelig på grunn av avgassene som frigjøres, og truer det biologiske mangfoldet i regionen på grunn av den intensive nedhuggingen av mangroven. For å bevare elvebreddene har myndighetene i Benin forbudt hogst av mangrove, noe som har påvirket arbeidet til saltprodusentene, som enten har sluttet med sin virksomhet eller valgt å hente ved fra andre landsbyer. Humanitarian Association for Africa (AHPA), som er spesielt engasjert i denne regionen i Benin, ønsket å hjelpe disse saltprodusentene med å endre produksjonspraksisen for å gjøre den mer miljøvennlig ved å bruke solcellepaneler til å fordampe saltvannet. Et første forsøk i dette området ble gjennomført i 2002, men det lyktes ikke å overbevise saltprodusentene. I samarbeid med CRIPADD, en ikke-statlig organisasjon i Benin, og Association of Ponds and Marshes of l'le de Ré (AEMA), som er ekspert på saltoppdrett, har AHPA relansert forsøket med oppmuntrende resultater med rundt ti kvinner, før det utvides til andre kvinnelige saltprodusenter. Teknikken som brukes, tar mer hensyn til deres helse og det biologiske mangfoldet.

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

Styrke lederegenskapene til urfolkskvinner og småbønder. De driver politisk påvirkningsarbeid for å forsvare Páramos, et høyereliggende landområde med viktige økologiske funksjoner for produksjonen.

I 2008 ble Ecuador det første landet i verden som anerkjente naturens rettigheter i grunnloven. Dette vedtaket ga dem den høyeste graden av beskyttelse som er anerkjent i ecuadoriansk lov. I praksis respekteres imidlertid ikke disse rettighetene. Kichwa-folket motsetter seg de menneskelige aktivitetene som ødelegger landet deres gjennom økonomisk utvinning: avskoging, ekspansivt jordbruk, gruvedrift, vannkraftverk osv. Dette urfolket bor på over 3000 meters høyde i Sierra (Andesfjellene) i hjertet av Páramos, et økosystem med livsviktige økologiske funksjoner. De er både en kilde til ferskvann og et karbonsluk. For å støtte rettighetene til Páramos har Agronomer og veterinærer uten grenser (AVSF) gått sammen med sammenslutningen av Kichwa-folket i Ecuador (ECUARUNARI), for å styrke urfolksbevegelsen i Sierra-samfunnet. Et av målene med samarbeidet er å styrke lederegenskapene til urfolkskvinner og kvinner på landsbygda slik at de kan drive lokalt og nasjonalt politisk påvirkningsarbeid. Dolores Cacuango-skolen, som ble opprettet på 1990-tallet og stengt i 2010 på grunn av manglende finansiering, skal pusses opp for å ta imot en gruppe kvinner. Skolen bærer navnet til en innflytelsesrik kvinnelig urfolksleder som er anerkjent som en pioner i kampen for urfolks rettigheter i Ecuador.

CARE France

Hjelpe kvinnelige kaffedyrkere med å utvikle mer miljøvennlige metoder og styrke lederskapet deres.

Kaffe er en av verdens mest utbredte avlinger, og anslagsvis 25 millioner mennesker på verdensbasis er involvert i kaffeproduksjon, der mange av dem som småbønder. Laos er den tredje største kaffeprodusenten i Sørøst-Asia og sysselsetter 40 000 familier, alt fra store kaffehandlere til småbønder på kommersielle plantasjer. Den globale oppvarmingen har alvorlige konsekvenser for landets landbruk og økonomi, blant annet i form av utfordringer som tørke, flom og jordskred. CARE Frankrike og CARE Laos har satt i gang tiltak i 10 landsbyer i Dakcheung-regionen for å hjelpe kaffedyrkere med å utvikle en bærekraftig industri med mindre miljøpåvirkning. Fokuset ligger på å styrke kvinnene, som utgjør mer enn halvparten av bøndene. Selvom kvinnene spiller en avgjørende rolle i kaffeproduksjonen, er de ofte fraværende i beslutningsprosesser, har begrenset tilgang til utdanning, samt lavere inntekter. De møter utfordringer som manglende lese- og skriveferdigheter, som påvirker deres evne til å håndtere salg og administrasjon. Prosjektet har som mål å styrke kvinners posisjon og lederskap i kaffeprodusentgrupper, øke bevisstheten i lokalsamfunnet om kjønns- og klimaspørsmål og arbeide for å integrere kjønnsaspektet i Lao PDRs kaffestrategi. RAJA Danièle Marcovici-stiftelsen har bidratt med 25 000 € for å delfinansiere prosjektet i ett år, 2024.

Chaussettes Solidaires

Tilrettelegger workshops innen klesdesign for kvinner med økonomiske utfordringer, der resirkulerte sokker er en integrert del av arrangementene som involverer bedrifter og skoler.

De siste 12 årene har foreningen Chaussettes Solidaires tilbudt workshops til kvinner i utsatte situasjoner i bydelen Goutte d'Or i Paris, der de lager klær av innsamlede sokker. Disse workshopene er en del av arrangementer som involverer bedrifter og skoler. Flere av disse kvinnene har uttrykt et ønske om å lære seg søm som håndverk for å kunne frigjøre seg fra sin prekære situasjon. Det finnes allerede opplæringsmuligheter på markedet, men de er ofte spredt over en lengre periode, som f.eks. en gang i uken, eller ikke egnet for denne spesifikke gruppen på grunn av manglende oppfølging og støtte til mennesker i vanskeligheter. For å imøtekomme behovene deres etablerer foreningen korte kurs på 6 måneder som gjør det mulig for kvinnene å tilegne seg tekniske ferdigheter, og bli kjent med normene og atferden som forventes på arbeidsmarkedet.

Electriciens sans frontières

Styrke kvinnelige gründeres uavhengighet ved å utvikle en ny inntektsbringende aktivitet: salg av solcelledrevne vannpumpesystemer til bønder.

I Nepal har bøndene utfordringer med å vanne åkrene sine i tørketiden, som varer fra november til mars. Noen løsninger, som termiske pumper, er energikrevende og forurensende. Andre metoder som er mer manuelle har ytterligere begrensninger, særlig for kvinnelige bønder, som ofte må bære vannet. Elektrikere Uten Grenser planlegger å lage en mer tilgjengelig løsning med solcellepumper, slik at bøndene kan få tilgang til rent vann uten å forurense miljøet i like stor grad. Disse vanningssystemene skal distribueres av den lokale partnerorganisasjonen Kalpavriksha (KGG). KGG driver et nettverk av "kvinnelige entreprenører", kalt Suryamukhis, som allerede jobber med å distribuere hygieneprodukter og husholdningsutstyr på landsbygda. Prosjektet tar også sikte på å styrke disse kvinnelige entreprenørene ved å lære dem opp til å selge bærekraftig teknologi. Dette er et område i vekst og kan være en attraktiv mulighet. Kvinner i Nepal står overfor store utfordringer, som mangel på eierskap til jordbruksland, lavere lese- og skriveferdigheter enn menn og begrenset tilgang til utdanning.

GreenNKool

Øke kvinners engasjement for å beskytte miljøet og samtidig bekjempe kjønnsbasert vold.

Madagaskar er rangert som det tiende mest sårbare landet for klimaendringer. Landet har opplevd en gjennomsnittlig temperaturøkning på 0,7 °C siden 1960, noe som har ført til langvarig tørke, hyppige sykloner og uregelmessig nedbør. Rundt 90 % av befolkningen er direkte avhengig av jordbruk, og millioner av mennesker lever i matusikkerhet. I tillegg forsterker den massive avskogingen effekten av klimaendringene, og mer enn 40 % av skogdekket gikk tapt mellom 1950 og 2010. Prosjektet foregår i Ambovombe i Androy-regionen, et av de fattigste områdene der 91 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og en av de tørreste regionene der mer enn 2 millioner mennesker er truet av sult på grunn av tørke. GreenNkool-organisasjonen har som mål å styrke kvinneledede sivilsamfunnsorganisasjoners deltakelse i miljøvernarbeidet og samtidig bekjempe kjønnsbasert vold. Dette skal oppnås gjennom etableringen av et lavteknologisk forskningslaboratorium som fokuserer på avsalting av vann og spirulinaproduksjon. I tillegg skal det opprettes et robust arboret drevet av kvinneorganisasjoner.

Habitat-Cité

Forbedre matsikkerheten for landsbyfamilier ved å gi kvinner mulighet til å etablere sine egne spiselige skoger med frukttrær og busker.

I Vallée de Jacmel et Bainet, en fjellrik og utilgjengelig region sørøst i Haiti, lever lokalbefolkningen først og fremst av jordbruk, dyrehold og håndverk. På grunn av utfordringer som tørke, avskoging og naturkatastrofer står lokalsamfunnene overfor en rekke problemer som påvirker landbruksproduksjonen og levekårene negativt. For å løse disse problemene har Habitat-Cité og partnerorganisasjonen OJUCAH satt i gang et prosjekt der lokale kvinner skaper spiselige skoger. Målet er å bekjempe avskoging og diversifisere matavlingene, samt å etablere et skogøkosystem der trær, klatreplanter, grønnsaker, frukttrær og medisinplanter kan vokse sammen. Konkret støtter OJUCAH fire kvinner gjennom opplæring og personlig veiledning i etableringen av disse spiselige skogene. Disse kvinnene vil deretter dele kunnskapen sin med andre kvinner i lokalsamfunnet. Det planlegges også aktiviteter for unge jenter for å øke deres bevissthet om miljø- og kjønnsspørsmål.

Inti Energies Solidaires

Styrke kvinners motstandsdyktighet mot klimaendringer ved å introdusere praktiske og miljøvennlige løsninger i deres inntektsbringende aktiviteter.

Atacora i Benin er et landlig område med en spesielt fattig og sårbar befolkning, der kvinner er ansvarlige for landbruksaktiviteter og foredling av frukt og grønnsaker til salgbare produkter som kassavamel, maismel, tørket mango og soyaprodukter. Dessverre er ikke foredlingsteknikkene optimalisert, noe som fører til produksjonstap. Området lider også av betydelig avskoging, noe som rammer kvinnene hardt ettersom de ofte må reise lange avstander hver uke for å hente ved. Matlagingsutstyret som brukes i husholdningene og til inntektsbringende aktiviteter, forbruker store mengder ved og har en negativ innvirkning på kvinnenes helse. Treressursene minker, noe som tvinger kvinnene til å reise lange avstander for å samle ved. Inti Energies Solidaires, en forening med ekspertise innen økologisk matlaging, ønsker å tilby konkrete, miljøvennlige løsninger til kvinnene i Atacora. Målet er å hjelpe dem med å tilpasse seg klimaendringene og forbedre levekårene sine. I samarbeid med den lokale foreningen Eco-Bénin skal de utvikle og markedsføre en økologisk matlagingsløsning for kvinner og familiene deres. Sammen med Youth Network for Green Economy skal de jobbe med kvinnegrupper for å optimalisere foredlingsaktivitetene deres. Prosjektet får støtte fra den franske organisasjonen Support and Solidarity Group, som sikrer at det tas hensyn til kjønnsperspektivet gjennom hele prosjektets livssyklus.

La Voûte Nubienne

Bygging av lagerrom ved hjelp av nubiske hvelv er en gammel teknikk som kun bruker lokalt tilgjengelige materialer. Det gjør det mulig å bygge anstendige, rimelige og robuste hus i Sahel for kvinnelige løk- og sjalottløkdyrkere.

I Burkina Faso er landbrukssektoren avgjørende for økonomien. Den bidrar med 35 % av BNP og sysselsetter 82 % av arbeidsstyrken. Kvinner spiller en viktig rolle i landbruksproduksjonen, selv om de bare eier 8 % av jorda. Dessverre påvirkes bøndene negativt av klimaendringene, som forverrer arbeidsforholdene og produksjonsmetodene. Mangelen på tilstrekkelig infrastruktur for å ta vare på avlingen forsterker disse utfordringene og forverrer den allerede vanskelige situasjonen for dem som jobber i denne sektoren. Dette gjelder spesielt for løk- og sjalottløksektoren, som er svært viktig i Sahel-regionen. I et forsøk på å løse disse utfordringene vil Voûte Nubienne Association (AVN), i samarbeid med National Federation of Naam Groups (FNGN), støtte en gruppe kvinnelige løk- og sjalottløkprodusenter ved å bygge et nubisk hvelvlager. Denne unike teknikken, som har eksistert i mer enn 3000 år, gjør det mulig å bygge bygninger utelukkende av ubrent jord, et lokalt tilgjengelig materiale uten karbonpåvirkning. Dette lageret skal erstatte tradisjonelle, importerte blikkentak med hvelvede tak laget av ubrent jordstein. De tykke jordveggene regulerer temperaturen inne i bygningen, noe som gir bedre holdbarhet for avlingene og mer behagelige arbeidsforhold. I tillegg vil de beskytte bedre mot vær og vind enn tradisjonelle tak som ofte blåser av i sterk vind. Siden disse bygningene ikke krever trevirke, bidrar de til å bevare skogdekket. Nubian Vault-teknikken er derfor en spesielt egnet løsning på miljø- og klimautfordringene i denne regionen. AVN og FNGN vil også samarbeide med kvinnelige ledere og representanter for kvinnelige produsentgrupper for å fremme nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid og sikre at Sahel-kvinners stemmer blir hørt i spørsmål om tilpasning og retten til anstendige boliger for alle.

Objectif France-Inde

Styrke kapasiteten og autonomien til kvinner i landbrukssektoren for å sikre deres økonomiske uavhengighet og matsikkerhet.

I landlige områder i delstaten Tamil Nadu (sør-India) fører klimaendringer, som tørke og jordforringelse, og regionens økonomiske isolasjon til en prekær situasjon for befolkningen. Spesielt kvinner som er dårlig kvalifisert og diskriminert på basert på deres kjønn er utsatt. Sammen med sin partner, NGO Gramium, som jobber så tett som mulig til samfunnets behov, støtter foreningen Objectif France-Inde (OFI) opprettelsen av selvhjelpsgrupper (JLG: Joint Liability Groups) for kvinner som lever under fattigdomsgrensen. Gjennom dette prosjektet vil OFI og Gramium bygge kapasiteten og autonomien til kvinnelige bønder i regionen. Dette gjør de for å sikre deres økonomiske uavhengighet ved å oppnå statlig subsidierte mikrokreditter, samt deres personlige og sosiale frigjøring og matsikkerhet. Allerede implementert med NGO SEVAI, er dette prosjektet en duplisering av et program som har pågått i over 20 år for landlige befolkninger der 175 000 kvinner løftet ut av fattigdom.

Rejoué

Støtte kvinner som har hatt utfordringer på arbeidsmarkedet, slik at de kan integreres sosialt og yrkesmessig gjennom opplæring i leketøysgjenvinning.

Rejoué, et senter for integrering og resirkulering av brukte leker, ble startet i 2010 med det formål å hjelpe mennesker som har hatt problemer med å finne arbeid, hvorav 60 % er kvinner. Senteret resirkulerer leker i sitt verksted i Vitry-sur-Seine og selger dem til rimelige priser i to butikker i Paris-regionen, og betjener både privatpersoner og fagfolk i barnebransjen. Med AGEC-loven som trådte i kraft 1. januar 2022, har Rejoué tilpasset seg de nye kravene i leketøysbransjen med fokus på resirkulering og utvidet produsentansvar. For å møte utfordringene i sektoren og dra nytte av det nye regelverket planlegger Rejoué å utvide lagerkapasiteten og logistikkompetansen, samt styrke salgsaktivitetene. Denne utviklingen vil skape flere jobbmuligheter for personer som deltar i sosiale integreringsprogrammer, og bidra til at de blir økonomisk uavhengige. I løpet av de neste tre årene vil Rejoué gjennomføre en handlingsplan som omfatter innføring av digital opplæring og logistikkopplæring i integreringsprosjektene, samt etablering av et bærekraftig verksted for å optimalisere innsamling og videresalg av flere leker. Målet er å styrke de ansattes karrieremuligheter og sikre en bærekraftig utvikling av senterets virksomhet.

Univers-Sel

Gi kvinner som driver med saltproduksjon opplæring i bruk av solenergi for å tappe salt, som er en mer miljøvennlig metode.

I Guinea-Bissau bruker kvinner som driver med saltproduksjon en metode som innebærer at de skraper jorda for å lage en "saltlake", filtrerer den med vann og deretter koker den over et bål laget av mangrovetre. Dessverre fører denne prosessen til avskoging i stor skala, ettersom det går med 3 tonn trevirke til å produsere 1 tonn salt. Denne teknikken er også skadelig for kvinnene, som utsettes for røyken hele dagen. I samarbeid med lokale produsenter og saltarbeidere fra Guérande har foreningen Univers-Sel utviklet en mer bærekraftig produksjonsmetode som kalles solsalting. I stedet for å bruke ild plasseres saltlaken på plastpresenninger der vind og sol får vannet til å fordampe og saltet til å krystallisere. Univers-Sel har implementert denne teknikken i Guinea-Bissau i Oio-regionen siden 2016. I løpet av de to første fasene har 48 kvinnelige produsenter fra 38 landsbyer fått opplæring i solsaltproduksjon og delt sine ferdigheter med 1500 kvinner. Prosjektet mottok Gender and Climate Solutions-prisen fra WECF i 2019. I den nye treårsfasen (2023-2025) håper Univers-Sel å gi mer dyptgående støtte til de allerede opplærte kvinnelige produsentene, utvide teknikken til andre landsbyer, styrke salgsnettverket for presenninger og forbedre markedsføringen av saltet.

Prosjekter som ble støttet i 2023 gjennom «Kvinner og Miljø» kampanjeprogram

Oppdag handlingene som er utført takket være din støtte.

LAAFI France

Utdanne sårbare kvinner i permakultur og agroøkologi med mål om å utvikle inntektsbringende aktiviteter

 • 20 sårbare kvinner får opplæring i permakultur og agroøkologi.
 • 15 000 m² naturområde er beskyttet, takket være bærekraftige jordbruksmetoder som respekterer økosystemet.
 • 20 lærere får opplæring i begreper som ernæring og et balansert kosthold.
 • Levere fersk, organisk og lokale grønnsaker til 3 skoler
Besøk foreningens hjemmeside

Emmaüs France

Reintegrere sårbare kvinner gjennom resirkulering og tekstilbehandlingsaktiviteter.

 • 9 organisasjoner innen Emmaus-bevegelsen har begynt å delta i denne nye aktiviteten, der de hver for seg bygger opp et varemerke, et produksjonsverksted og en første kolleksjon.
 • En rekke oppsirkuleringsprosjekter har spontant sluttet seg til bevegelsen og er inspirert av fellesskapet. Det gjelder blant annet Emmaus Chambéry-fellesskapet, Emmaus Agir-foreningen og Emmaus Saint-Omer-fellesskapet. Dette gir mulighet til å støtte flere kvinner i sårbare situasjoner.
Besøk foreningens hjemmeside

GERES

Støtte opprettelsen av en bærekraftig komfyrindustri av og for kvinner

 • Fremme kvinnelig entreprenørskap ved å etablere et salgsnettverk for FaranEco-merkede ovner. Dette initiativet støttes av 13 kvinner fra utsatte områder i Casablanca.
 • 4 av disse kvinnene har solgt en FaranEco-ovn eller -komfyr og fått provisjon, noe som øker inntekten deres.
Besøk foreningens hjemmeside

GRET

Forbedre levekårene og økonomisk styrke etniske minoritetskvinner samtidig som man sikrer bærekraftig skogforvaltning

 • Etablering av en konsultasjonsgruppe på tvers av landsbyene for å koordinere skogvern og næringsstøtteaktiviteter i naturreservatet.
 • Utvide kvinners inntektsmuligheter ved å integrere ansvarlig turisme og landbruk.
Besøk foreningens hjemmeside

EKO !

Trene flyktningkvinner i enkle og miljøvennlige tekniske løsninger

 • 10 kvinner fikk jobb innen rehabilitering og bevaring av biologisk mangfold i Camayenne Botanical Garden.
 • 35 kvinner ble gjort oppmerksomme på bevaring av biologisk mangfold og skog.
Besøk foreningens hjemmeside

Médecins du Monde France

Opplæring av kvinnelige gartnere i agroøkologisk praksis som er mer respektfull for miljøet og mindre skadelig for helsen deres.

 • 28 arrangører, representanter for gartnerforeninger, fikk opplæring i å gjennomføre en feltskole og implementere bærekraftig grønnsaksproduksjon.
 • Til gjengjeld ga de 28 instruktørene opplæring til 200 gartnere som fikk utbytte av programmet.
 • For tiden renoveres to helsesentre med sikte på å skaffe medisinsk utstyr og medisiner til behandling av pasienter.
Besøk foreningens hjemmeside

Forestever

Forbedre jordbruksområdene for urfolkskvinner ved å plante frukttrær, palmer og medisinplanter.

 • 175 kvinner og barn har dratt nytte av prosjektet. 110 av dem har deltatt i diskusjonsgrupper om kjønn og miljø.
 • Kvinnene renoverte tre planteskoler og organiserte tre ekspedisjoner for innsamling av frø.
 • Hver deltaker plantet 150 trær.
Besøk foreningens hjemmeside

Elevage Sans Frontières

Styrke kvinnelige geite- og saueoppdrettere ved å styrke deres ferdigheter og støtte deres gruppering i kooperativer.

 • 148 kvinner har fått opplæring som oppdrettere og vil motta en geit eller sau.
 • 12 kvinner lærte det grunnleggende innen veterinærpleie.
 • Det er etablert et kooperativ for salg av produkter.
Besøk foreningens hjemmeside

Gbobètô

Utvikle et økologisk, sunt og økonomisk alternativ til trekull ved å involvere kvinner i hele kjeden (produsenter, forbrukere, forhandlere)

 • Det produseres 2 000 biobriketter hver dag.
 • 3 grupper av kvinnelige bønder har fått støtte til å skaffe de landbruksråvarene som trengs for å lage briketter.
 • 6 kvinnelige keramikere har fått opplæring i produksjon av den nye ovnen.
Besøk foreningens hjemmeside

Rural Development

Støtte den professionelle integration af sårbare kvinder ved, at deltage i produktion og distribution af rå og forarbejdet frugt.

 • 8 kvinder blev støttet i deres integrationsaktiviteter.
 • 3 tons frugt blev genbrugt.
Besøk foreningens hjemmeside

WECF France

Støtte kvinner fra vanskeligstilte nabolag i organiseringen av deres avfallsgjenvinnings.

 • 4 gjenvinningsforeninger ledet av kvinner får støtte i prosessen med å formalisere strukturen.
 • Kvinnelige gjenvinnere fra de fire organisasjonene har deltatt i opplæring for å styrke deres evne til å forsvare rettighetene sine og innta en mer solid posisjon i verdikjeden for gjenvinning.
Besøk foreningens hjemmeside

SOL, Réseau CIVAM et FADEAR

Støtte kvinnelige bønder forpliktet til agroøkologi.

 • 7 kvinner fikk støtte som en del av et mentorprogram for landbruket.
 • 22 kvinner som jobber som bønder, deltok i kurs og arbeidsgrupper med fokus på kjønnsspesifikke temaer. Her fikk de mulighet til å diskutere utfordringer og utveksle utveksle erfaringer.
 • Det er planlagt ulike bevisstgjøringsarrangementer med fokus på kvinner i landbruket. Disse arrangementene er beregnet på både mannlige og kvinnelige bønder.
 • Et pågående arbeid for å strukturere et aksjonsforskningsprosjekt som utforsker kvinner og deres engasjement i agroøkologisk omstilling.
Visita la web de la asociación (SOL) Visita la web de la asociación (Réseau CIVAM) Visita la web de la asociación (FADEAR)