(8 - 16)
Bruk for store mengder?
Få et uforpliktende tilbud
4,2/5
Vi har fornøyde kunder
0
Fortsett å handle der du slapp
cat

Slik fungerer den

img
Stiftelsen RAJA-Danièle Marcovici Foundation velger utvalgte prosjekter.
Lær mer om stiftelsen
img
RAJA velger miljøvennlige produkter og hver gang et kampanjeprodukt kjøpes, doneres 10 kr til stiftelsen.
Se kampanjeproduktene
img
Stiftelsen donerer de innsamlede pengene til de utvagte prosjektene.
Se prosjektene

Vårt engasjement

Stiftelsen ble opprettet i 2006 og siden har RAJA-Danièle Marcovici Foundation støttet veldedighetsprosjekter for å forbedre levekårene til kvinner over hele verden. Stiftelsen har allerede støttet hundrevis av foreninger til fordel for titusenvis av kvinner i Frankrike og rundt om i verden.

Lansert sammen med RAJA-gruppen har handlingsprogrammet "Kvinner og miljø" siden 2015 støttet utvalgte prosjekter forpliktet til kvinner og miljø.

Fra starten av programmet er:

 • Mer enn 2,5 millioner euro samlet inn av landene i RAJA-gruppen.
 • Mer enn 70 veldedige prosjekter er støttet.

Takket være operasjonen fra september 2021 til februar 2022, ble €306 152 samlet inn av landene i RAJA Group som deltok i handlingsprogrammet (Frankrike, Sveits, Belgia, Nederland, Østerrike, England, Italia, Spania, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tsjekkia, Portugal). Denne aksjonen gjorde det mulig å støtte 6 veldedighetsprosjekter.

Prosjekter som støttes i dag

RAJA-Danièle Marcovici Foundation velger utvalgte prosjekter som jobber til fordel for kvinners handling for miljøet.

Prosjekt 1: Imece Frankrike

Imece Frankrike

Støtt kvinnelige flyktningers kompetanseutvikling innen kontruksjon og vedlikehold av solcelledrevne batterier.

Tyrkia tar imot tusenvis av mennesker på flukt fra krig og diskriminering de opplever i hjemlandet. De aller fleste av disse flyktningene er kvinner og barn, og en stor andel av dem har ingen inntekt. Kvinner lever under ekstremt prekære forhold og de er ofte enslige eller enker. Uansett om de bor i urbane eller landlige områder, møter disse familiene mange problemer som stammer fra marginalisering. Dette gir en følelse av usynlighet og mangel på kontakt med det lokale tyrkiske samfunnet, språkvansker og fratakelse av deres rettigheter.
Imece-foreningen jobber med denne spesielt sårbare gruppen ved å la dem bli med i et program kalt "Solar Age" som har som mål å fremme deres økonomiske egenmakt. Inspirert av et prosjekt utført av Barefoot College of India i 2018, tilbyr dette programmet deltakerne ferdigheter innen solteknologi. Solar Age-prosjektet har som mål å tilegne seg tekniske ferdigheter knyttet til konstruksjon og vedlikehold av batterier drevet av solenergi. Prosjektet ble lansert i 2018 med syriske kvinner i Izmir-regionen og har blitt redesignet for å nå en gruppe kvinner fra etniske minoriteter som ikke støttes av de store internasjonale organisasjonene som er tilstede i Tyrkia. Prosjektet som presenteres tar derfor sikte på å utdanne fordrevne kvinner som bor i det flerkulturelle distriktet Basmane hvor de mest vanskeligstilte befolkningene befinner seg.

Prosjekt 2: Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB)

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Fremme mangfold i styreverv ved å styrke lederevnen til kvinnelige bønder.

I dag utgjør kvinner omtrent 25 % av bedriftslederne i økologisk landbruk. Til tross for en økende tilstedeværelse i franske landlige områder kjemper kvinnelige produsenter med å komme til ordet. De er underrepresentert i forvaltningsorganer, sliter fortsatt for ofte av en kjønnsdelt arbeidsdeling innen bedriftene og har ikke tilgang til utdanning eller verktøy som er nødvendige for å utvikle seg faglig.
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) bidrar til å støtte kvinners arbeid i økologisk landbruk, og tar skritt for å styrke og forbedre arbeidet til disse økologiske bøndene. Foreningen gjennomførte en studie i 2018, og dens resultater var grunnlaget for implementeringen som startet i september samme år av «Kvinner og Økologi»-prosjektet. Formålet med dette var å styrke kvinners stilling i økologisk landbruk.
Dette prosjektet ble støttet helt fra starten av RAJA-Danièle Marcovici Foundation, der stipender ble brukt spesifikt for å oppmuntre flere kvinner til landbruk og til å implementere likestillingstrening. Disse opplæringene har gjort det mulig å utvikle et nettverk av likestillingsambassadører som har fått stor innflytelse og nå jevnlig snakker med landbrukssamfunnet.
Den andre fasen av prosjektet som ble lansert i 2020, hadde som mål å styrke prosjektets innvirkning og å stimulere til dynamikken dette har skapt blant landbruksmedlemmene i FNAB. Prosjektet fremmet også intern bevissthet og et ønske om å representere kvinner bedre i foreningens ledelsesorganer. Basert på effektene og resultatene av «Kvinner og Økologi»-prosjektet ønsker FNAB å ta grep for å fremme mangfold i sine styrende organer ved å jobbe med å styrke leverevnen til kvinnelige produsenter.

Prosjekt 3: Carton Plein

Carton Plein

Integrere hjemløse kvinner i samfunnet ved å resirkulere papp.

Ifølge den siste rapporten fra Abbé Pierre Foundation lever nesten 300.000 mennesker i Frankrike på gata i dag under utrygge og farlige forhold. Disse menneskene er ofte hjemløse og lider av mange problemer med bolig, helse, rusmisbruk, inntekt osv. Organisasjonen Carton Plein ble opprettet for å prøve å hjelpe disse menneskene.
Stilt overfor fakta om både utestengelse av hjemløse (SDF) og mengden pappavfall i Paris sine gater, har foreningen som mål å muliggjøre sosio-faglig integrering og gjenoppbygging av det sosiale båndet mellom mennesker som bor på gaten gjennom resirkulering av pappesker. Hjemløse føler seg ofte ekskludert fra samfunnet og stadig flere kvinner havner på gaten. De er ofte usynlige og i situasjoner med sosial vold. Det presenterte prosjektet er en videreføring av Carton Pleins tilnærming for å videre integrere kjønnsspørsmålet i sine aktiviteter. Foreningen ønsker å styrke støtten til kvinnelige mottakere ved å tilpasse den mer til deres behov og profiler.

Prosjekt 4: Projeter Sans Frontières (PSF)

Progettare Senza Frontiere Francia

Styrke kvinner på landsbygda gjennom agriturisme og beskytte miljøet deres.

I 2016 kom Colombia ut av en væpnet konflikt som har pågått i mer enn 50 år, og som genererte millioner av interne flykninger. De fleste flyktet fra landsbygda for å bosette seg i storbyer, hvor de i dag har store integreringsvansker. I dag lever nesten 42 % av befolkningen under fattigdomsgrensen og 15 % i ekstrem fattigdom. Matvareprisene har skutt i været etter pandemien, noe som har økt risikoen for matusikkerhet. Kvinner er de første som lider under slike forhold. De er ofte langt unna arbeidsmarkedet da de stort sett er henvist til husholdningsoppgaver og dermed økonomisk avhengig av ektefellen.
Organisasjonen Projeter Sans Frontières (PSF) har jobbet siden 2012 i La Calera kommune, et område kjent for sitt biologiske mangfold, og har bidratt til reintegrering av sårbare befolkningsgrupper på arbeidsmarkedet. Dette har de gjort ved å styrke deres agroøkologiske ferdigheter og støtte dem i markedsføringen av frukt- og grønnsakskurver. Basert på suksessen med sin innsats, ønsker PSF å ta et nytt skritt ved å diversifisere inntektskildene for kvinnene i La Calera gjennom agriturisme og etablering av "spiselige skoger" beregnet for eget forbruk og salg.

Prosjekt 5: Mékong Enfants des Rizières

Mekong Bambini delle risaie

Utdanne kvinner innen akvakultur og insektoppdrettsteknikker for å etablere kontrollert og regelmessig produksjon som en ekstra inntektskilde.

Laos er rangert som 141 av 177 i World Development Index og er et av de minst utviklede landene i verden. Ulikhet mellom kjønn er spesielt bekymringsfullt og har blitt forsterket av pandemien. Laotiske kvinner er dårligere utdannet, har mer usikkert arbeid og får mindre betalt enn menn. Laos befolkning lever hovedsakelig i landlige områder og er spesielt avhengig av Mekong, der vann er en viktig kilde til mat og inntekt. Den intensive utnyttelsen av elven truer imidlertid det biologiske mangfoldet og påvirker matsikkerheten til menneskene som bor i området. Overfor disse vanskelighetene har landsbyboerne i Dongkouay, en landsby som ligger i provinsen Vientiane, bedt om hjelp fra organisasjonen Mékong Enfants des Rizières, hvor grunnleggerne tidligere har hjulpet landsbyen ved å donere materialer.
Prosjektet ledes av Mékong Enfants des Rizières sammen med landsbyboerforeningen Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA). Målet er å hjelpe kvinnene i landsbyen ved å styrke deres tekniske og organisatoriske kapasitet innen risfiskoppdrett og entomologi (insektsreproduksjon). Risfiskoppdrett innebærer oppdrett av fisk i en risåker samtidig med risoppdrett, for å generere en komplementær aktivitet.

Prosjekt 6: Terre et Humanisme

Terra e Umanesimo

Følge kvinner i utviklingen av agro-økologiske ferdigheter og i installasjonen av en grønnsakshage.

Benin er et landlig land som er preget viktigheten med familiejordbruk, som er svært væravhengig. Den nordlige delen av landet, hvor flertallet av jordbruks- og skogsområdene ligger, opplever en sterk forringelse av naturressurser (vann, land, biologisk mangfold). Dette er kombinert konsekvens av upassende landbrukspraksis og alvorlig uttørking av klimaet. Området er også påvirket av avskoging knyttet til den kontinuerlige økningen i etterspørselen etter ved- og trekullproduksjonsaktiviteter. I denne sammenhengen klarer ikke lenger landbruket å forsørge familier.
Kvinner er generelt dårligere utdannet enn menn, har mindre tilgang til ressurser av alle slag og er hovedansvarlige for landbruksaktiviteter i familier. De er spesielt utsatt for denne prekære situasjonen. Det er for å fremme beskyttelse av biologisk mangfold og styrke kvinners matautonomi at foreningen Terre & Humanisme (TH) griper inn. I samarbeid med den lokale organisasjonen ORAD (Rural Organization for Sustainable Agriculture) lanserte TH et opplæringsprosjekt i agroøkologi med 50 kvinner (en første gruppe på 10 kvinner deretter 2 grupper på 20) fra 10 landsbyer i Donga-området nordvest i landet. Organisasjonen støttet dem i å plante grønnsakshager og lærte dem i å lage bedre ovner som bruker mindre ved. Etter suksessen med denne ettårige pilotfasen, ønsker organisasjonen å fornye prosjektet og øke kompetansen til ORAD for å sikre bærekraften over tid.

Prosjekter som er støttet tidligere

Prosjekter som ble støttet fra mars til august 2022

Agrisud International

Agrisud International

Støttet utviklingen av bærekraftige og inkluderende landbrukssektorer for etniske minoritetskvinner i Hoang Lien

 • 44 kvinner fra etniske minoriteter i Hoang Lien nasjonalpark ble støttet i utviklingen av bærekraftige og inkluderende landbrukssektorer
 • 55 kvinner fra etniske minoriteter ble meldt inn i voksenklasser
 • Uttalelse fra May i landsbyen Nam Toong, opprinnelig fra Dzao-minoriteten:

"Jeg heter Phan Ta May. Jeg er født i 1997 og bor i landsbyen Nam Toong, Ban Ho. Akkurat nå er jeg leder av Nam Toongs kyllingoppdrettsgruppe. Før prosjektet oppdrettet jeg kyllingene mine i liten skala, og det tok lang tid å fete dem før jeg kunne selge dem. Med prosjektet er det en dobbel gevinst! For eksempel kan du jobbe i en gruppe, lære å blande kyllingfôr for å få dem til å vokse raskere, lære å rense hønsehus og bruk forebyggende medisin for helsen til kyllingene."

Les mer her

BlueEnergy

BlueEnergy

Trene pensjonerte og funksjonshemmede kvinner i agroøkologiske metoder for å sikre matsikkerheten deres.

 • 49 sårbare, eldre og/eller funksjonshemmede kvinner ble opplært i agroøkologiske metoder for å forbedre mat- og ernæringssikkerheten deres
 • Takket være opplæring i agroøkologi og teknisk støtte fra blueEnergy-studenter og teknikere, har deltakerne utviklet sine familiehager for å forbedre kostholdet og helsen, og fått uavhengighet til å dele sine erfaringer med andre familier.
 • Uttalelse: Helen Méndez Espinoza, opprinnelig fra Kukra Hill, Nicaraguas sørlige karibiske kyst:

"Jeg føler meg fornøyd med implementeringen av metoden som jeg har delt med familiene, spesielt funksjonshemmede og eldre mennesker, støtte dem i utviklingen av deres egne biointensive hager. Vi dro hjem til de for å følge dem i etableringen av deres biointensive hager, for å spørre dem hva som interesserer dem mest, om det forbedret kostholdet deres, hvordan det bidro til helsen deres. Deltakerne vi fulgte opp fortalte oss at de hadde optimalisert hagen sin og forbedret helsen."

Les mer her

Empow’her

Empow’her

Støtte kvinner i utviklingen av bærekraftig landbruk ved å gi dem frihet til å styre sin økonomiske utvikling og ved å bidra til tiltak for å bekjempe klimaendringer.

 • 1925 kvinner involvert i utviklingen av bærekraftige landbruksprosjekter, de bidrar positivt til tiltak for å bekjempe klimaendringer
 • Det ble gjennomført 960 treningsøkter i agroøkologi
 • 860 landbruksmaskiner ble delt ut
 • Uttalelse: Roumanatou Moustapha groupem, mottakergruppe TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi):

"Vi er veldig glade for å ha denne støtten innen landbruksutstyr sammen med håndvaskesettet som kommer til oss til rett tid fra Empow'her Niger". "Takk til PERENIA for å vise oss hvordan vi tilbereder organiske plantevernmidler fra våre lokale råvarer. Vi vil jobbe for å gjøre det bærekraftig."

Les mer her

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Forbedre kvinners levekår ved å lære dem opp i byggeteknologi og miljøvennlig landbruk.

 • 16 kvinner utdannet seg i byggebransjen og deres bevissthet om miljøvennlig landbruk økte med etableringen av to spiselige skoger.
 • 50 jenter ble støttet i sin handleevne og ble gjort oppmerksomme på spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn.
Les mer her

Women of Africa

Women of Africa

Rehabilitere og bevare det biologiske mangfoldet i Camayenne botaniske hage mens kvinner blir utdannet og det skapes arbeidsplasser til de.

 • 43 kvinner har funnet en jobb knyttet til rehabilitering og bevaring av biologisk mangfold i Camayenne botaniske hage
 • 1000 trær ble plantet i den botaniske hagen av kvinner
Les mer her

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilisere og utdanne mødre i L`lle-Saint-Denis om avfallshåndtering slik at de sprer god praksis i samfunnet.

 • Det såkalte øko-borgerpasset har gitt mottakerne makt til å handle: deltakere i flere workshops har innsett hvilken innvirkning de kan ha gjennom familielivet (ansvarlig forbruk i hverdagen) og i boligområdene deres (med forbedring av miljø).
 • ”Temaene som ble tatt opp var interessante og diskutert i en vennlig atmosfære over en kaffe. Temaene var varierte og det er bra at diskusjonen er åpen for alle” - Léa Bourlier Chartier, deltaker og leder av dagligvarebutikken Ilôt Gramme i Île-Saint-Denis
Les mer her