• 22 51 40 00 Man - Fre 8 - 16
  • Storkundefordeler Uforpliktende tilbud
  • Vi har fornøyde kunder
  • Ny hos RAJA? Fri frakt ved ordre over kr 1500,-* Bruk rabattkode: NY1500
logo raja 22 51 40 00 Man-Fre 8-16
kr 0,00 Handlekurven er tom
Hurtigbestill Oppgi artikkelnr.
Kampanjeprogram Kvinner & Miljø

Kvinner & miljø

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er denne kampanjen?

RAJA-gruppen lanserer nå kampanjen Kvinner & Miljø. Det er en stor, europeisk kampanje som vil involvere alle konsernets 1500 ansatte fra september 2015 til mars 2016.

Nøkkeltall

Et utvalg av 13 miljøvennlige produkter

15 land i RAJA-gruppen deltar

5 prosjekter støttes

En kampanje som varer
i 6 måneder
fra september 2015 til
mars 2016

Prisene på emballasjen forblir uendret

Alle pengene vil doneres til de 5 prosjektene

Hvorfor denne kampanjen?

I RAJA-gruppen er vi bevisst vårt samfunnsansvar som bedrift. Kampanjen Kvinner & Miljø er i tråd med vårt engasjement og våre verdier. Siden 2006 har vi gjennom RAJA Foundation støttet prosjekter for kvinner rundt om i verden

Warum dieses Aktionsprogramm?

Hvordan fungerer kampanjen?

Ved kjøp av et av de utvalgte produktene av miljøvennlig emballasje, donerer vi kr. 10,-/20,- til de 5 prosjektene.

Hva er COP 21?

Frankrike er vert for FNs 21. klimakonferanse, COP 21, mellom 30. november og 11. desember 2015. Målet med konferansen er å etablere en ny internasjonal, klimaavtale som gjelder for alle land og som har som målsetting å holde den globale oppvarmingen under 2 ° C.

Hva er sammenhengeng mellom Kvinner & Miljø og COP21?

RAJA har lenge vært engasjert for miljøet og vi har gjennomført flere tiltak for å redusere vårt økologiske fotavtrykk (95 % av våre innkjøp skjer i Europa). Siden konferansen holdes i Paris, benytter RAJA muligheten til å styrke våre forpliktelser gjennom denne langsiktige kampanjen.

Wie wurden die Projekte ausgewählt?

Hvordan blir prosjektene valgt?

Hvilke saker og samfunnsprosjekter som støttes velges av styret i RAJA Foundation. Komitéen velger prosjekter som er i tråde med dens verdier og mål, og som er av internasjonalt omfang, slik denne kampanjen er.

Hvorfor dreier prosjektene seg hovedsakelig om kvinner og miljøet?

Stiftelsen har som mål å hjelpe kvinner men kvinner og miljø er to områder som henger tett sammen. Kvinner er mer avhengig av miljø og naturressurser enn menn i gjennomføringen av sine daglige gjøremål. U-land er avhengig av råvarer men kvinner er mer sårbare for effektene av naturkatastrofer og klimaendringer. Følgelig er det også først og fremst kvinnene som må jobbe for en mer bærekraftig utvikling.

Hvorfor støttes ikke prosjekter i Europa?

U-land er mer avhengige av råvarer og miljøet, og deres grunnleggende behov og daglige gjøremål er avhengig av naturressursene. Det er viktig at de blir i stand til å forbedre sine levekår og bidra til å beskytte miljøet og forebygge klimaendringer.

Warum wurden dies Verpackungslösungen für die Aktion gewählt?

Hvorfor dette utvalget av emballasje?

I samarbeid med leverandørene har RAJA valgt ut 13 produkter som er 100% resirkulerbare Disse miljøvennlige produktene er laget av fornybare ressurser (papp eller papir) eller resirkulert materiale, og de kan resirkuleres om igjen.

Har prisene på produktene økt?

Det er ingen økning av prisen for produktene som er en del av kampanjen.

Paris 2015 - COP 21

Hvor mye vil doneres til hver sak?

Alle pengene som kampanjen gir vil bli donert til de ulike prosjektene utfra behov og hva som skal gjennomføres. På kvinnedagen 8. mars 2016 vil det avholdes en seremoni der hvert prosjekt vil motta sine donasjoner.