(8 - 16)
Bruk for store mengder?
Få et uforpliktende tilbud
4,3/5
Vi har fornøyde kunder
0
Fortsett å handle der du slapp

Rajapack er opptatt av miljøet!
Oppdag vårt utvalg av miljøvennlig emballasje!

Vår miljøpolicy gjør at også din bedrift kan bli mer miljøvennlig. Vi tilbyr bærekraftige
alternativer innen mange emballasjekategorier og har innført praksiser og prosesser som
tar ansvar for miljøet på våre avdelingskontorer og lager. Våre emballasjeeksperter
kan hjelpe deg med miljøvennlige tiltak som også er økonomisk bærekraftige.

FSC RAJA-gruppen er medlem av organisasjonen
FSC®

Grønt Punkt Norge RAJA AS er medlem av Grønt Punkt Norge


Miljøsymboler

Rajapack gjør det lett for deg å finne miljøvennlig emballasje. Nedenfor finner du en liste over miljøsymboler og deres betydning. Vi har en rekke miljømerkede emballasjeprodukter, som er merket med symboler som f.eks. FSC, Svanen eller Grønt Punkt. Se også etter symbolene som viser hva slags materiale produktene er laget av, og om de er resirkulerbare.

Rakapack er opptat av miljøet

Rajapacks eget miljøsymbol som viser deg våre miljøvennlige produkter gjennom hele katalogen.

Skogsertifiseringer

FSC & PEFC

Raja-gruppen er medlem av organisasjonen FSC® (Forest Stewardship Council) som jobber for ansvarlig skogforvaltning, og sikrer at produktene er laget av materiale fra ubehandlet trevirke, fra bærekraftige skoger.

Skogeiernes egen sertifisering som garanterer at produktene er laget av materialer fra skogbruk som arbeider utfra et bærekraftig og miljøtilpasset fokus.

Symboler for resirkulering
og gjenvinning

Symbole RESY

1: Dette symbolet betyr at produktet er resirkulerbart.

2: RESY er en organisasjon som sørger for henting og resirkulering av emballasje av papir og bølgepapp. Esker som er merket med RESY-symbolet garanterer at emballasjen er resirkulerbar og aksepteres for pappresirkulering.

3: Dette symbolet betyr at produktet er laget av resirkulert materiale. Tallet angir prosentandelen resirkulert materiale.

Grønt Punkt

Rajapack as er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje som blant annet plast-, metall- og bølgepappemballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 400 000 tonn hvert år.

Nordiske og europeiske miljøsertifiseringer

EU-Ecolabel

Svanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket og stiller strenge krav til energieffektivitet til materialer og kjemikalier som brukes, og til god holdbarhet.

EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle, europeiske miljømerket og er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Symboler for plastemballasje

PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP

PET = Polyetylentereftalat. Eksempel: brusflasker

PE-HD = Polyetylen (High Density). Eksempel: Flasker med vaskemidler

PVC = Polivinylklorid. Eksempel: Permer og plastlommer

PE-LD = Polyetylen (Low Density). Eksempel: Bæreposer og søppelsekker

PP = Polypropylen. Eksempel: Plastprodukter som isbokser og ketchupflasker

Miljøsymboler er nyttige både for kunder og leverandører da disse informerer hvordan emballasjen avhendes på korrekt måte. De er også nyttige for bedrifter som ønsker å vise sitt miljøengasjement.
* Raja er medlem av FSC® (Forest Stewardship Council), som jobber for en ansvarlig skogforvaltning i henhold til 3 prinsipper for bærekraftig utvilking - sosialt, miljømessig og økonomisk.