Miljøvennlig emballasje

Våre resultater

Rajapack tar sine miljøforpliktelser på alvor. Her er 4 nøkkeltall som viser resultatene for våre miljømål.

26%mindre papir brukt for å
produsere kataloger

Redusert materialforbruk i produksjonen av våre kataloger

Råvaremengden som brukes til å lage papir til katalogproduksjon, har innvirkning på miljøet. Vårt første mål var å redusere dette råvareforbruket.

- Vi har redusert størrelsen og vekten på våre kataloger.
- Vi bruker kun PEFC-sertifisert papir.
- Vi trykker kun våre kataloger på maskiner som er godkjent av "Imprim’Vert".
Resultatet: 26 % reduksjon i papirmengden som benyttes til å lage våre kataloger.

95% av våre produkter er produsert
i Europa

Bærekraftige innkjøp

Vi handler kun med bærekraftige leverandører.

- 95% av varene vi selger er produsert i Europa, ved produksjonsanlegg som tilfredsstiller europeiske miljøstandarder.
- Som en del av våre miljøforpliktelser har RAJA laget et regelverk for bærekraftig produksjon som våre produsenter må signere og handle i tråd med.

73% av avfallet vårt kildesorteres
og resirkuleres

Vi reduserer belastningen på miljøet

Vi jobber med å redusere forbruket av råmaterialer og energi i alle ledd, samt reduksjon av avfall og økt resirkulering.

Vi har forpliktet oss til å redusere forbruk og avfall, og å kontinuerlig utvikle resirkuleringsinitiativer:
- Reduksjonen i energiforbruket (elektrisitet og gass) har økt fra 3 % til 5 %.
- Vi fortsetter å reduser avfallet og øke resirkuleringsraten.
Et skritt på veien til å nå målet er å utdanne ansatte i god miljøvennlig praksis. I 2015 resulterte dette i at 73 % av avfallet ble kildesortert og resirkulert.

51% av våre produkter
er miljøvennlige

Vi vil fortsette å levere miljøvennlig emballasje

Målet vårt er å tilby og skape oppmerksomhet rundt miljøvennlig emballasje. Vårt sortiment av grønne emballasjeprodukter har økt med mer enn 50 %!
Raja vil fortsette sitt arbeid med å tilby miljøvennlige alternativer innen papp og plast til våre kunder.